حرکات قدرتی شانه(Shoulder)

اولین حرکات انتخابی ما برای شانه lateral raises نام دارد.

این حرکت به کمک کش یا سیم‌کش انجام می‌شود

اگر هربار یکی از طرفین را انجام دهیم، فضار بیشتری به عضله خواهد آمد.

اما بهترین حالت این است که بدن را مانند عکس زیر کمی خم کنیم تا حداکثر فشار در هنگام بالا بردن کش به عضله شانه وارد شود:

به جای کش یا سیم‌کش، می‌توان از دمبل هم استفاده کرد.

در این حالت هم بهتر است هر بار یکی از طرفین درگیر شود:

باید از وزنه‌ای استفاده کنید که بلندکردن آن بیشترین فشار را به شانه وارد می‌کند اما برای جلوگیری از آسیب و تکمیل تعداد تکرار لازم، نباید از وزنه بیش از حد سنگین استفاده کنید.

به جز حرکت بالا، یک حرکت دیگر هم داریم که شانه را درگیر می‌کند:

۲- rear delt flys

بعد از حرکت اول، می‌توان این حرکت را انجام داد.

طبق معمول اینجا هم بهتر است هر بار روی یکی از طرفین تمرکز کنیم:

به این شکل می‌توانید به جای دستگاه سیم کش، از دمبل استفاده کنید: