...

Worst of all, in September it was always raining

قانون گرامری: استفاده از گذشته استمراری برای رویدادهای تکراری

توضیح: می‌توان از گذشته استمراری برای صحبت در مورد رویدادهای تکراری در گذشته استفاده کرد، اغلب با ‘always’.

مثال‌ها:

 1. “Worst of all, in September it was always raining.”
 2. “He was always talking about this prize but I never thought he would win it.”

نقل قول معروف:

 • “He was always chasing his dreams.” <‘Biography of a famous person’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • گذشته استمراری برای توصیف رویدادها و اعمالی که به طور مداوم و تکراری در گذشته رخ می‌دادند، استفاده می‌شود.
 • استفاده از ‘always’ به طور مکرر برای نشان دادن تکرار در گذشته استفاده می‌شود.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “Worst of all, in September it was always raining.”
  • توضیح: گوینده توضیح می‌دهد که بدترین بخش این بود که در ماه سپتامبر همیشه باران می‌بارید.
 • مثال ۲: “He was always talking about this prize but I never thought he would win it.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که او همیشه در مورد این جایزه صحبت می‌کرد، اما من هرگز فکر نمی‌کردم که او آن را برنده شود.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “He was always chasing his dreams.” <‘Biography of a famous person’>
  • توضیح: این جمله نشان می‌دهد که او همیشه به دنبال رویاهایش بود.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از گذشته استمراری برای توصیف رویدادهای تکراری کامل کنید:
 1. “She __ (always/complain) about the weather.”
 2. “They __ (always/argue) about the same topic.”
 3. “We __ (always/visit) our grandparents every summer.”

پاسخ‌ها:

 1. “She was always complaining about the weather.”
 2. “They were always arguing about the same topic.”
 3. “We were always visiting our grandparents every summer.”

خلاصه

گذشته استمراری برای توصیف رویدادها و اعمالی که به طور مداوم و تکراری در گذشته رخ می‌دادند، استفاده می‌شود. استفاده از ‘always’ به طور مکرر برای نشان دادن تکرار در گذشته استفاده می‌شود. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]