That isn’t normal, is it?

ویدئوی زیر را نگاه کنید و به دو کلمه آخر آن توجه کنید:

I’ve seen you before. Have you?

The Ninth Gate (1999)

قبلاً این سوالات کوتاه را بررسی کرده‌بودیم.

در زبان فارسی هم معادل این را داریم:

من قبلاً تو را دیده‌ام. تو چی؟ [تو دیدی؟]

به این سوالات کوتاه، Tag question هم می‌گفتیم. انگار این سوالات کوتاه، تگی هستند که به انتهای جمله می‌چسبند؛ مانند تگ لباس:

در این ترم قرار است با تعداد بیشتری از اینها آشنا شویم.

Well, I told him to find a hospital because, you know, that isn’t normal, is it?

Brain on Fire (2016)

That’s not important, is it? What’s really important is… that none of this ever happened.

Sneakers (1992)

همانطور که می‌بینید، در این سوالات کوتاه، از be و do و have داریم با کلاز منفی (دقیقتر بگوییم: negative main clauses) استفاده می‌کنیم.

Doesn’t sound interesting, does it?

می‌توانیم این را به شکل ترجمه کنیم: “جالب به نظر نمی‌رسه. نه؟”

I mean, your parents don’t like discos, do they?

He is not important, is he?

That isn’t normal, is it?

You haven’t been to my house before, have you?

We haven’t met each other for about 1 year, have we?

You’ve never done this before, have you?

Memphis Belle (1990)

گاهی این سوال کوتاه، منفی است:

You love books, don’t you?

چون در زبان فارسی هم دقیقاً از همین ساختار استفاده می‌کنیم، فهم این نوع سوال پرسیدن کوتاه برای ما دشوار نیست.

جمله بالا را در زبان فارسی به این شکل بیان می‌کنیم: “تو عاشق کتابی. نیستی؟”

And so you’re moving to a different area, aren’t you?

It sounds peaceful, doesn’t it?

We’ve arranged to meet at 12, haven’t we?

I think it would be fantastic, wouldn’t it?

When you come back, we should rent some movies, shouldn’t we?

Sounds nice, doesn’t it? Yeah.

The Perks of Being a Wallflower (2012)

You didn’t steal it, did you?

Scrooge (1970)

جملات زیر یک تفاوت کوچک با جملات بالا دارند:

Your boyfriend is also 18, is he?

You bought new black clothes, did you?

در دو ساختاری که در بالا داشتیم، یا کلاز منفی بود یا سوال کوتاه. در جملات بالا هر دو بخش، مثبت هستند.

right

همانن زبان فارسی، گاهی به جای Tags question یا سوال پرسیدن، صرفاً می‌پرسیم که آیا درسته؟


You are 14 years old, right?

I think you asked if I liked shopping for clothes, right?

You asked me for some help, right?

They’re black, right?

Coffee. You take it black, right?

Jack Reacher (2012)

تمرین

نوبت شماست. لطفاً خودتان را در یک موقعیت واقعی مانند موقعیتهای بالا تصور کنید و حداقل سه مثال متفاوت بزنید.

نگاهی هم به کامنتهای دیگر بیندازید ببینید و آنها را بررسی کنید. آیا می‌توانید ایرادی در کامنت دوستان دیگرمان پیدا کنید یا به آنها بازخورد بدهید؟

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. We’re going out tomorrow night, right?
  یا
  He said he loves me, didn’t he?
  یا
  You said you would take me to the cinema, didn’t you?
  یا
  You bought a new laptop, didn’t you?
  یا
  You found a new gallery, did you?
  یا
  Her parents hate me, don’t they?

 2. She is beautiful, isn’t she?

  He is handsome, right?

  They are golden dogs, aren’t they؟

  Your mom cooked lunch yesterday for her, right?

  Your girlfriend has blond hair, goesn’t she?

  She is not clever, is she?

  She is a doctor, is she؟

  1. جملات درستی هستن
   البته right زیاد رایج نیست و در موارد خاصی که میخوایم درستی چیزی رو چک کنیم استفاده میشه. مثلاً استفاده از اون در جمله ای شبیه جمله دوم رایج نیست.
   یه اشتباه املایی هم وجود داشت: goesn’t > doesn’t
   اما در کل جواب درست بود و جملات خوبی بودن

 3. For example:
  Certainly, you wouldn’t enjoy watching horror movies alone in the dark, would you?
  or
  Surely, you wouldn’t choose to eat fast food every day over preparing healthy and delicious meals at home, would you?
  or
  You’ve never learned a new language, have you? It’s a great way to broaden your horizons and connect with people from different cultures.
  or
  Never tried sushi, have you? It’s a culinary delight that combines fresh flavors and delicate textures.
  or
  We agreed to meet for coffee after work, didn’t we? I’m free around 4:00, but let me know if that works for you.
  or
  You’re going to the concert tonight, aren’t you?
  or
  You’ve been working on this project for weeks, haven’t you? It’s almost time to present it.
  or
  You’re cooking dinner tonight, aren’t you? I can smell something delicious!
  or
  You’re from Seattle, aren’t you?
  or
  You’re planning to attend the conference next week, aren’t you? I’ll be there too!
  or
  You’re not going to forget my birthday, right?

 4. You’re not coming to the party, are you?
  He hasn’t finished his homework yet, has he?
  We should try that new restaurant downtown, shouldn’t we?
  We’re going to the beach next weekend, aren’t we?
  Your friend is also coming to the party, right?
  He fixed the broken window, did he?

  1. ممنونم گلزار عزیز،
   درست بودن فقط در جمله دوم چون East اشاره به یه جهت و جای مشخص داره باید the استفاده کنیم
   البته اگه به طور کلی صحبت از East باشه نباید the استفاده کنیم
   To drive, go east on Route 9.
   ممکنه منظور شما هم این بوده باشه. در این صورت جمله درست هست

  1. سروه عزیز،
   آخر جمله سوم باید به خودمون اشاره کنه چون فاعل جمله خودمون هستیم
   I haven’t seen you before, have I?
   در جمله آخر هم یا بهتره بنویسیم going from here یا leaving چون خود leave به معنی رفتن از اینجاست یا چیزی شبیه به این:
   to go away from a place or a situation, either permanently or for a temporary period
   این کلمه و تعریف مربوط به ترم اول هست که پاییز گذشته خوندیم

  1. ممنومم علی عزیز،
   جمله اول کاملاً درسته
   جمله دوم هم درسته اما اینطوری باشه کمی بهتره:
   It’s not possible to convince people who have accepted something without reason, even with a thousand reasons, is it
   البته for no reason هم درست هست
   جمله سوم هم انگار کمی مبهمه. کلمه About رو بگذاریم درست میشه
   Success is more about being hardworking than about being smarter, isn’t it?
   Success is more about being hardworking than about being smarter, isn’t it?

   1. عمو هوشنگ چون فعل کمکی این جمله are هست سوال رو هم با همون میپرسیم
    برای همین گونا در تمرینش aren’t you رو استفاده کرده
    اگر فعل حال ساده باشه مثل جملات زیر، don’t you رو استفاده میکنیم:
    You attend a cooking class every month, don’t you?
    یا didn’t you اگه گذشته باشه
    You attended a cooking class last month, didn’t you?

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]