...

She didn’t know what was going to happen

قانون گرامری: استفاده از گذشته ‘be going to’ برای اشاره به آینده از یک نقطه در گذشته

توضیح: می‌توان از فرم گذشته ‘be going to’ برای اشاره به آینده از یک نقطه در گذشته استفاده کرد. این ساختار برای بیان آینده در گذشته استفاده می‌شود.

مثال‌ها:

 1. “She didn’t know what was going to happen.”
 2. “We were going to meet two days later in the square next to the centre.”

نقل قول معروف:

 • “I knew it was going to be a great day.” <‘A common expression’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • از فرم گذشته ‘be going to’ برای بیان برنامه‌ها یا قصدهایی که در گذشته داشتیم و قرار بود در آینده اتفاق بیفتد، استفاده می‌شود.
 • این ساختار برای بیان آینده‌ای که از دید گذشته پیش‌بینی شده بود، استفاده می‌شود.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “She didn’t know what was going to happen.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که او نمی‌دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد.
 • مثال ۲: “We were going to meet two days later in the square next to the centre.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که قرار بود دو روز بعد در میدان کنار مرکز با هم ملاقات کنند.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I knew it was going to be a great day.” <‘A common expression’>
  • توضیح: گوینده پیش‌بینی کرده بود که روز خوبی خواهد بود.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از گذشته ‘be going to’ برای اشاره به آینده از یک نقطه در گذشته کامل کنید:
 1. “He __ (not/know) what was going to happen next.”
 2. “They __ (plan) to travel to Japan, but their plans changed.”
 3. “I __ (think) it was going to rain, but it didn’t.”

پاسخ‌ها:

 1. “He didn’t know what was going to happen next.”
 2. “They were going to plan to travel to Japan, but their plans changed.”
 3. “I thought it was going to rain, but it didn’t.”

خلاصه

از فرم گذشته ‘be going to’ برای بیان برنامه‌ها یا قصدهایی که در گذشته داشتیم و قرار بود در آینده اتفاق بیفتد، استفاده می‌شود. این ساختار برای بیان آینده‌ای که از دید گذشته پیش‌بینی شده بود، استفاده می‌شود. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]