...

I’ve just received your mail

قانون گرامری: استفاده از حال کامل ساده برای اشاره به گذشته نزدیک

توضیح: می‌توان از حال کامل ساده برای اشاره به یک رویداد یا وضعیت تمام‌شده در گذشته نزدیک که دارای ارتباط با حال حاضر است، استفاده کرد. این ساختار اغلب با قید ‘just’ استفاده می‌شود.

مثال‌ها:

  1. “My mother has broken her right leg.”
  2. “I’ve just received your mail.”
  3. “I’ve found a job for you.”

نقل قول معروف:

  • “I’ve just seen the most amazing thing.” <‘A common expression’>

ساختار درس

  1. توضیح قانون:
  • از حال کامل ساده برای اشاره به رویدادی که به تازگی رخ داده و تأثیر یا ارتباطی با زمان حال دارد، استفاده می‌شود.
  • قید ‘just’ معمولاً بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد تا نشان دهد که رویداد به تازگی اتفاق افتاده است.
  1. جملات مثال:
  • مثال ۱: “My mother has broken her right leg.”
    • توضیح: گوینده می‌گوید که مادرش به تازگی پای راستش را شکسته است.
  • مثال ۲: “I’ve just received your mail.”
    • توضیح: گوینده می‌گوید که به تازگی ایمیل شما را دریافت کرده است.
  • مثال ۳: “I’ve found a job for you.”
    • توضیح: گوینده می‌گوید که به تازگی شغلی برای شما پیدا کرده است.
  1. نقل قول معروف برای زمینه:
  • “I’ve just seen the most amazing thing.” <‘A common expression’>
    • توضیح: گوینده می‌گوید که به تازگی چیزی شگفت‌انگیز دیده است.

تمرین

  • جملات زیر را با استفاده از حال کامل ساده و قید ‘just’ کامل کنید:
  1. “She __ (just/finish) her homework.”
  2. “They __ (just/arrive) at the airport.”
  3. “He __ (just/leave) the office.”
  4. “We __ (just/buy) a new car.”

پاسخ‌ها:

  1. “She has just finished her homework.”
  2. “They have just arrived at the airport.”
  3. “He has just left the office.”
  4. “We have just bought a new car.”

خلاصه

از حال کامل ساده برای اشاره به یک رویداد یا وضعیت تمام‌شده در گذشته نزدیک که دارای ارتباط با حال حاضر است، استفاده می‌شود. این ساختار اغلب با قید ‘just’ برای نشان دادن تازگی رویداد استفاده می‌شود. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره و عبارات معمولی، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]