...

I’ve been studying International business there for four years

قانون گرامری: استفاده از حال کامل استمراری برای بیان یک رویداد ادامه‌دار منفرد

توضیح: می‌توان از حال کامل استمراری برای صحبت در مورد یک فعالیت یا حالت منفرد که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد، استفاده کرد. این ساختار اغلب با ‘for’ یا ‘since’ همراه است.

مثال‌ها:

 1. “I’ve been studying International business there for four years.”
 2. “I’ve been living here since last April and it seemed no problem during spring and summer.”
 3. “Susan has been working in our company for 6 years as a Sales Representative.”

نقل قول معروف:

 • “I have been waiting for you for hours.” <‘A common expression’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • از حال کامل استمراری برای بیان یک فعالیت یا حالت منفرد که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد، استفاده می‌شود.
 • این ساختار معمولاً با ‘have/has been’ و فعل اصلی به شکل ‘-ing’ ساخته می‌شود و اغلب با ‘for’ یا ‘since’ همراه است.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “I’ve been studying International business there for four years.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که به مدت چهار سال در حال مطالعه رشته تجارت بین‌المللی در آنجا بوده است.
 • مثال ۲: “I’ve been living here since last April and it seemed no problem during spring and summer.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که از آوریل گذشته در اینجا زندگی کرده و در طول بهار و تابستان مشکلی نداشته است.
 • مثال ۳: “Susan has been working in our company for 6 years as a Sales Representative.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که سوزان به مدت ۶ سال به عنوان نماینده فروش در شرکت آنها کار کرده است.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I have been waiting for you for hours.” <‘A common expression’>
  • توضیح: گوینده می‌گوید که به مدت چند ساعت منتظر شما بوده است.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از حال کامل استمراری کامل کنید:
 1. “He __ (teach) at this school for ten years.”
 2. “They __ (live) in this city since 2015.”
 3. “We __ (plan) our wedding for months.”
 4. “She __ (read) that book for a week.”

پاسخ‌ها:

 1. “He has been teaching at this school for ten years.”
 2. “They have been living in this city since 2015.”
 3. “We have been planning our wedding for months.”
 4. “She has been reading that book for a week.”

خلاصه

از حال کامل استمراری برای بیان یک فعالیت یا حالت منفرد که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد، استفاده می‌شود. این ساختار معمولاً با ‘have/has been’ و فعل اصلی به شکل ‘-ing’ ساخته می‌شود و اغلب با ‘for’ یا ‘since’ همراه است. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره و عبارات معمولی، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]