...

I’m enjoying a sunny day, much better than England

قانون گرامری: وضعیت‌های موقتی

توضیح: از زمان حال استمراری می‌توان با دامنه گسترده‌ای از افعال برای صحبت در مورد وضعیت‌های موقتی استفاده کرد.

مثال‌ها:

 1. “I’m enjoying a sunny day, much better than England.”
 2. “Now, I’m in a hotel, here in the centre of Madrid, and it’s raining a little bit.”

نقل قول معروف:

 • “I’m having an old friend for dinner.” <‘The Silence of the Lambs’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • زمان حال استمراری برای توصیف وضعیت‌هایی که موقتی هستند و در حال حاضر رخ می‌دهند، استفاده می‌شود.
 • این زمان نشان می‌دهد که یک وضعیت یا عمل برای یک دوره کوتاه مدت در جریان است.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “I’m enjoying a sunny day, much better than England.”
  • توضیح: گوینده در حال لذت بردن از یک روز آفتابی است که موقتی و در حال حاضر است.
 • مثال ۲: “Now, I’m in a hotel, here in the centre of Madrid, and it’s raining a little bit.”
  • توضیح: گوینده در حال حاضر در یک هتل در مرکز مادرید است و وضعیت موقتی باران کمی وجود دارد.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I’m having an old friend for dinner.” <‘The Silence of the Lambs’>
  • توضیح: شخصیت فیلم توضیح می‌دهد که برای یک دوره کوتاه مدت، یک دوست قدیمی را برای شام دارد.

تمرین

 • جملات را با استفاده از زمان حال استمراری برای توصیف وضعیت‌های موقتی کامل کنید:
 1. “She __ (stay) with her aunt for a few days.”
 2. “We __ (rent) a car for our vacation.”
 3. “He __ (use) my computer until he buys a new one.”

پاسخ‌ها:

 1. “She is staying with her aunt for a few days.”
 2. “We are renting a car for our vacation.”
 3. “He is using my computer until he buys a new one.”

خلاصه

زمان حال استمراری برای صحبت در مورد وضعیت‌هایی که موقتی هستند و در حال حاضر رخ می‌دهند، استفاده می‌شود. این زمان کمک می‌کند تا وضعیت‌ها و اعمالی که برای یک دوره کوتاه مدت در جریان هستند، توصیف شوند. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از فیلم‌ها، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]