...

نقل قول: I’ll help you free the others

این جمله، در بازی hero wars از زبان کاراکتر نقش مکمل ما گفته می‌شود.

بیایید این جمله را کامل بررسی کنیم تا روی آن مسلط شویم. با شکستن جمله به بخش‌های مختلف آن شروع کنیم:

 1. I’ll (I will)
  • نقش: فعل آینده ساده
  • “I’ll” مخفف “I will” است که نشان‌دهنده انجام عملی در آینده است. این فعل، نشان‌دهنده تصمیمی است که در لحظه صحبت گرفته شده یا تمایلی به انجام کاری را نشان می‌دهد.
  • مثال: “I’ll call you tomorrow.”
  • ما در فلوئنت، این قاعده را در ترم دوم یاد می‌گیریم.
 2. help
  • نقش: فرم پایه فعل
  • “help” یک فعل است که به معنای کمک کردن به کسی برای انجام کاری است. هنگامی که با یک فعل دیگر استفاده می‌شود، “help” به دنبال فرم پایه فعل دوم بدون “to” می‌آید. به این دو مثال توجه کنید:
  • “I’ll help you study for the test.”
  • “I’ll help you clean the classroom.”
  • ما این کلمه را در ترم اول و گرامر to help را در ترم دوم یاد می‌گیریم.
 3. you
  • نقش: ضمیر مفعولی (I ضمیر در این جمله، فاعلی است)
  • “you” یک ضمیر دوم شخص مفرد یا جمع است که به عنوان مفعول فعل “help” عمل می‌کند.
  • چنین کلمات ساده‌ای را در ترم اول یاد می‌گیریم.
 4. free
  • نقش: فرم پایه فعل
  • “free” در اینجا یک فعل است به معنای آزاد کردن یا رهایی بخشیدن (to liberate or release from confinement or bondage). این فعل به عنوان فرم پایه بعد از “help” می‌آید.
  • مثال: “They will free the captives.”
  • ما معانی و کاربردهای مختلف چنین کلمه و نقشی را در ترم‌های دوم، سوم و چهارم یاد می‌گیریم.
 5. the others
  • نوع: عبارت اسمی (direct object یا مفعول مستقیم برای free)
  • “the others” یک عبارت اسمی است که به افراد یا چیزهای دیگری که از گوینده و شنونده متمایز هستند اشاره دارد (refers to a specific group of people or things that are distinct from the speaker and the listener.).
  • مثال: “The others are waiting outside.”
  • چنین عبارتی، مربوط به گرامر ترم دوم فلوئنت است.

به این الگو توجه کنید:

“help + someone + base verb.”

چنین الگویی و عبارتی مانند help you free در زبان انگلیسی بسیار رایج است.

تمرین

شما این جمله از فیلم The Silent Scream را تحلیل کنید:

He’ll help me look after his mother.

یا بازی Hero wars را (با رفتن به سایت آن) کمی جلو ببرید و یکی از جملاتی که می‌بینید را بررسی کنید ببینید کدام بخش آن را متوجه می‌شوید و کدام بخش‌ها را نه. در ویدئوی زیر، چند ثانیه از آن را می‌توانید ببینید:

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. He’ll help me look after his mother.

  He ضمیر فاعلی سوم شخص مذکر
  will فعل کمکی آینده ساده
  help فعل ساده پایه
  me ضمیر اول شخص مفعولی
  look after عبارت فعلی
  his mother عبارت اسمی شامل ضمیر ملکی و اسم

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]