...

I wish that you were here, cycling with us

قانون گرامری: استفاده از گذشته ساده با ‘wish (that)’ برای بیان پشیمانی

توضیح: می‌توان از گذشته ساده با ‘wish (that)’ برای بیان پشیمانی استفاده کرد که چیزها به شکل متفاوتی نیستند.

مثال‌ها:

 1. “I wish that you were here, cycling with us.”
 2. “I wish you were here with me. I wish we were together.”
 3. “I wish weekends lasted five days.”

نقل قول معروف:

 • “I wish I could have been there with you.” <‘A Walk to Remember’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • گذشته ساده با ‘wish (that)’ برای بیان آرزو و پشیمانی استفاده می‌شود که وضعیت فعلی به شکل متفاوتی نیست.
 • این ساختار نشان می‌دهد که گوینده در حال حاضر از وضعیت موجود ناراضی است و آرزو می‌کند که چیزها به شکل دیگری بودند.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “I wish that you were here, cycling with us.”
  • توضیح: گوینده آرزو می‌کند که شخص مورد نظر در حال حاضر در اینجا بود و با آنها دوچرخه‌سواری می‌کرد.
 • مثال ۲: “I wish you were here with me. I wish we were together.”
  • توضیح: گوینده آرزو می‌کند که شخص مورد نظر در حال حاضر در اینجا و با او بود و آنها با هم بودند.
 • مثال ۳: “I wish weekends lasted five days.”
  • توضیح: گوینده آرزو می‌کند که آخر هفته‌ها پنج روز طول می‌کشید، که در حال حاضر اینطور نیست.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I wish I could have been there with you.” <‘A Walk to Remember’>
  • توضیح: شخصیت فیلم آرزو می‌کند که می‌توانست در کنار شخص مورد نظر باشد.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از گذشته ساده با ‘wish (that)’ برای بیان پشیمانی کامل کنید:
 1. “I wish I __ (have) more time to spend with my family.”
 2. “She wishes she __ (be) taller.”
 3. “We wish it __ (not/rain) on our vacation.”

پاسخ‌ها:

 1. “I wish I had more time to spend with my family.”
 2. “She wishes she were taller.”
 3. “We wish it didn’t rain on our vacation.”

خلاصه

گذشته ساده با ‘wish (that)’ برای بیان پشیمانی استفاده می‌شود که چیزها به شکل متفاوتی نیستند. این ساختار کمک می‌کند تا آرزوهای گوینده برای تغییر وضعیت فعلی به شکلی دیگر بیان شود. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از فیلم‌ها، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]