...

I know that I’m never going to forget this moment

قانون گرامری: استفاده از ‘be’ + ‘going to’ با قیدها

توضیح: می‌توان از ‘be’ + ‘going to’ با دامنه محدودی از قیدها، بعد از فعل کمکی ‘be’ و در موقعیت عادی وسط جمله استفاده کرد.

مثال‌ها:

 1. “I know that I’m never going to forget this moment.”
 2. “Although we are really happy with your new and, maybe, better job, we are really going to miss you.”

نقل قول معروف:

 • “I’m definitely going to ace this test.” <‘A common expression’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • از ‘be’ + ‘going to’ برای بیان برنامه‌ها یا قصدها در آینده استفاده می‌شود.
 • قیدها برای توصیف بیشتر زمان، مکان، حالت یا میزان عمل استفاده می‌شوند و معمولاً بعد از فعل کمکی ‘be’ و قبل از ‘going to’ قرار می‌گیرند.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “I know that I’m never going to forget this moment.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که مطمئن است هرگز این لحظه را فراموش نخواهد کرد.
 • مثال ۲: “Although we are really happy with your new and, maybe, better job, we are really going to miss you.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که اگرچه آنها واقعاً از شغل جدید و شاید بهتر شما خوشحال هستند، اما واقعاً دلتنگ شما خواهند شد.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I’m definitely going to ace this test.” <‘A common expression’>
  • توضیح: گوینده با اطمینان می‌گوید که قرار است این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از ‘be’ + ‘going to’ و قیدهای مناسب کامل کنید:
 1. “She __ (always/be/going to) support you.”
 2. “They __ (probably/be/going to) arrive late.”
 3. “He __ (never/be/going to) give up.”

پاسخ‌ها:

 1. “She is always going to support you.”
 2. “They are probably going to arrive late.”
 3. “He is never going to give up.”

خلاصه

از ‘be’ + ‘going to’ برای بیان برنامه‌ها یا قصدها در آینده استفاده می‌شود و قیدها برای توصیف بیشتر زمان، مکان، حالت یا میزان عمل استفاده می‌شوند و معمولاً بعد از فعل کمکی ‘be’ و قبل از ‘going to’ قرار می‌گیرند. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]