...

I have been thinking about your letter

قانون گرامری: استفاده از فرم مثبت

توضیح: می‌توان از فرم مثبت برای بیان جملات خبری و بیان حالت‌ها و اعمالی که از گذشته شروع شده‌اند و تا کنون ادامه دارند، استفاده کرد.

مثال‌ها:

 1. “I have been thinking about your letter.”
 2. “We’ve been studying together since grade one.”
 3. “The letter was from my brother, who has been living in New York since he graduated from university.”

نقل قول معروف:

 • “I have always loved you.” <‘A common expression’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • فرم مثبت برای بیان جملات ساده و خبری استفاده می‌شود.
 • این فرم به ما کمک می‌کند تا اتفاقات، حالت‌ها و اعمالی را که از گذشته شروع شده‌اند و تا کنون ادامه دارند، به صورت مستقیم و روشن بیان کنیم.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “I have been thinking about your letter.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که در حال فکر کردن به نامه شما بوده است.
 • مثال ۲: “We’ve been studying together since grade one.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که آنها از کلاس اول با هم درس می‌خوانده‌اند.
 • مثال ۳: “The letter was from my brother, who has been living in New York since he graduated from university.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که نامه از طرف برادرش بوده است که از زمان فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در نیویورک زندگی می‌کند.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I have always loved you.” <‘A common expression’>
  • توضیح: گوینده می‌گوید که همیشه شما را دوست داشته است.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از فرم مثبت کامل کنید:
 1. “She __ (live) in this city for ten years.”
 2. “They __ (work) on this project since last month.”
 3. “We __ (know) each other since childhood.”
 4. “He __ (travel) to many countries.”

پاسخ‌ها:

 1. “She has lived in this city for ten years.”
 2. “They have been working on this project since last month.”
 3. “We have known each other since childhood.”
 4. “He has traveled to many countries.”

خلاصه

فرم مثبت برای بیان جملات ساده و خبری استفاده می‌شود. این فرم به ما کمک می‌کند تا اتفاقات، حالت‌ها و اعمالی را که از گذشته شروع شده‌اند و تا کنون ادامه دارند، به صورت مستقیم و روشن بیان کنیم. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره و عبارات معمولی، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]