...

I hadn’t heard from her for two months

قانون گرامری: استفاده از فرم منفی

توضیح: می‌توان از فرم منفی برای بیان جملاتی که در آنها چیزی اتفاق نیفتاده یا حقیقت ندارد استفاده کرد.

مثال‌ها:

 1. “The ABC Company called this morning to say that our company had not delivered the goods on time.”
 2. “I hadn’t heard from her for two months.”

نقل قول معروف:

 • “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” <‘Thomas Edison’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • فرم منفی برای بیان جملاتی استفاده می‌شود که در آنها چیزی اتفاق نیفتاده یا حقیقت ندارد.
 • این فرم با استفاده از فعل کمکی ‘not’ یا فرم اختصاری ‘n’t’ ساخته می‌شود.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “The ABC Company called this morning to say that our company had not delivered the goods on time.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که شرکت ABC تماس گرفته و گفته است که شرکت آنها کالاها را به موقع تحویل نداده است.
 • مثال ۲: “I hadn’t heard from her for two months.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که دو ماه از او خبری نداشته است.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” <‘Thomas Edison’>
  • توضیح: توماس ادیسون در این نقل قول معروف بیان می‌کند که شکست نخورده است، بلکه ۱۰,۰۰۰ راهی که جواب نمی‌دهند را یافته است.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از فرم منفی کامل کنید:
 1. “She __ (not/finish) her homework yet.”
 2. “They __ (not/arrive) at the party on time.”
 3. “He __ (not/see) the movie before.”

پاسخ‌ها:

 1. “She has not finished her homework yet.”
 2. “They did not arrive at the party on time.”
 3. “He has not seen the movie before.”

خلاصه

فرم منفی برای بیان جملاتی که در آنها چیزی اتفاق نیفتاده یا حقیقت ندارد استفاده می‌شود. این فرم با استفاده از فعل کمکی ‘not’ یا فرم اختصاری ‘n’t’ ساخته می‌شود. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره و شخصیت‌های معروف، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]