...

I didn’t trust him

قانون گرامری: استفاده از فرم منفی

توضیح: می‌توان از فرم منفی با دامنه‌ای رو به افزایش از افعال استفاده کرد.

مثال‌ها:

 1. “I didn’t realise I had lost the ring till I was at home.”
 2. “I didn’t trust him.”
 3. “[talking about a spare television] We had one in the garage that we did not use.”

نقل قول معروف:

 • “I don’t want to survive. I want to live.” <’12 Years a Slave’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • فرم منفی برای بیان جملاتی استفاده می‌شود که در آنها چیزی اتفاق نیفتاده یا حقیقت ندارد.
 • این فرم با استفاده از فعل کمکی ‘do/does’ و ‘not’ یا فرم اختصاری ‘don’t/doesn’t’ ساخته می‌شود.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “I didn’t realise I had lost the ring till I was at home.”
  • توضیح: گوینده متوجه نشده بود که حلقه‌اش را گم کرده تا زمانی که به خانه رسید.
 • مثال ۲: “I didn’t trust him.”
  • توضیح: گوینده به او اعتماد نداشت.
 • مثال ۳: “[talking about a spare television] We had one in the garage that we did not use.”
  • توضیح: آنها یک تلویزیون اضافی در گاراژ داشتند که از آن استفاده نمی‌کردند.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I don’t want to survive. I want to live.” <’12 Years a Slave’>
  • توضیح: شخصیت فیلم تأکید می‌کند که فقط نمی‌خواهد زنده بماند، بلکه می‌خواهد زندگی کند.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از فرم منفی کامل کنید:
 1. “She __ (not/like) broccoli.”
 2. “They __ (not/finish) their homework.”
 3. “He __ (not/know) the answer.”

پاسخ‌ها:

 1. “She does not like broccoli.”
 2. “They did not finish their homework.”
 3. “He does not know the answer.”

خلاصه

فرم منفی برای بیان جملاتی استفاده می‌شود که در آنها چیزی اتفاق نیفتاده یا حقیقت ندارد. این فرم با استفاده از فعل کمکی ‘do/does’ و ‘not’ یا فرم اختصاری ‘don’t/doesn’t’ ساخته می‌شود. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از فیلم‌ها، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]