...

He was actually acting like a ghost

قانون گرامری: استفاده از گذشته استمراری با قیدها

توضیح: می‌توان از گذشته استمراری با دامنه‌ای رو به افزایش از قیدها در موقعیت عادی وسط جمله استفاده کرد.

مثال‌ها:

 1. “He was still waiting at the traffic light.”
 2. “He was actually acting like a ghost.”

نقل قول معروف:

 • “I was just thinking about you.” <‘Forrest Gump’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • گذشته استمراری برای توصیف عملی که در گذشته در حال وقوع بوده استفاده می‌شود.
 • قیدها برای توصیف بیشتر زمان، مکان، حالت یا میزان عمل استفاده می‌شوند و معمولاً در وسط جمله و قبل از فعل اصلی می‌آیند.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “He was still waiting at the traffic light.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که او هنوز در حال انتظار در چراغ قرمز بود.
 • مثال ۲: “He was actually acting like a ghost.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که او واقعاً مانند یک روح رفتار می‌کرد.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I was just thinking about you.” <‘Forrest Gump’>
  • توضیح: شخصیت فیلم توضیح می‌دهد که او به تازگی به فرد مورد نظر فکر می‌کرده است.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از گذشته استمراری و قیدهای مناسب کامل کنید:
 1. “She was __ (always) singing in the shower.”
 2. “They were __ (constantly) arguing about small things.”
 3. “We were __ (just) talking about you.”

پاسخ‌ها:

 1. “She was always singing in the shower.”
 2. “They were constantly arguing about small things.”
 3. “We were just talking about you.”

خلاصه

گذشته استمراری برای توصیف عملی که در گذشته در حال وقوع بوده استفاده می‌شود و قیدها برای توصیف بیشتر زمان، مکان، حالت یا میزان عمل استفاده می‌شوند. این قیدها معمولاً در موقعیت عادی وسط جمله و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از فیلم‌ها، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]