...

Have you ever been to Gorgeousbi?

قانون گرامری: استفاده از حال کامل ساده با قیدها

توضیح: می‌توان از حال کامل ساده با دامنه‌ای رو به افزایش از قیدها در موقعیت عادی وسط جمله استفاده کرد. این قیدها معمولاً بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرند.

مثال‌ها:

 1. “This is a famous seafood restaurant, you know, I’ve always loved seafood.”
 2. “Have you ever been to Gorgeousbi?”

نقل قول معروف:

 • “I have never seen anything like this before.” <‘A common expression’>

ساختار درس

 1. توضیح قانون:
 • از حال کامل ساده برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد یا اثر آن هنوز باقی است، استفاده می‌شود.
 • قیدهایی مانند ‘always’, ‘ever’, ‘never’, ‘just’, ‘already’ و ‘yet’ در وسط جمله، بین فعل کمکی و فعل اصلی، قرار می‌گیرند.
 1. جملات مثال:
 • مثال ۱: “This is a famous seafood restaurant, you know, I’ve always loved seafood.”
  • توضیح: گوینده می‌گوید که این یک رستوران معروف دریایی است و او همیشه غذای دریایی را دوست داشته است.
 • مثال ۲: “Have you ever been to Gorgeousbi?”
  • توضیح: گوینده می‌پرسد که آیا تا به حال به گرجیسبی رفته‌اید.
 1. نقل قول معروف برای زمینه:
 • “I have never seen anything like this before.” <‘A common expression’>
  • توضیح: گوینده می‌گوید که او هرگز چیزی شبیه به این ندیده است.

تمرین

 • جملات زیر را با استفاده از حال کامل ساده و قیدهای مناسب کامل کنید:
 1. “She __ (always/want) to travel to Japan.”
 2. “They __ (never/try) sushi before.”
 3. “He __ (just/finish) his homework.”
 4. “We __ (already/see) that movie.”

پاسخ‌ها:

 1. “She has always wanted to travel to Japan.”
 2. “They have never tried sushi before.”
 3. “He has just finished his homework.”
 4. “We have already seen that movie.”

خلاصه

از حال کامل ساده با دامنه‌ای رو به افزایش از قیدها در موقعیت عادی وسط جمله استفاده می‌شود. این قیدها معمولاً بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرند و برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد یا اثر آن هنوز باقی است، استفاده می‌شود. با استفاده از مثال‌های واقعی و نقل قول‌هایی از زندگی روزمره و عبارات معمولی، دانش‌آموزان می‌توانند بهتر با قوانین گرامری ارتباط برقرار کنند و آنها را درک کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]