پرامپت (prompt) چیست؟

پرامپت و هوش مصنوعی

کلمه prompt در زبان انگلیسی چندین معنی دارد.

معنی کلمه prompt

ما در دوره زبان انگلیسی، دو معنی کلمه prompt را یاد می‌گیریم. برای مثال، در ترم چهارم، prompt یک صفت است به این معنی:

done or acting quickly and without waiting, or arriving at the correct time

برای مثال در جملات زیر این صفت را داریم:

prompt payment

a prompt reply

His prompt action certainly saved my life.

یک معنی دیگر prompt این است:

to make someone decide to say or do something

در اینجا پرامپت، یک فعل است.

What prompted you to say that?

I don’t know what prompted him to leave.

اما هنگام کار با مدلهای زبان مانند chatGPT یا لاما، پرامپت معنی خاص و متفاوتی دارد.

پرامپت هر چیزی است که کاربر به chatGPT می‌گوید.

بدیهی است که ما نمی‌توانیم با زبان کامپیوتر یعنی کدهای ۰ و ۱ با کامپیوتر یا سرویسهای مختلف آن از جمله chatGPT صحبت کنیم.

بنابراین این سرویسها باید زبان ما را بفهمند. اینجاست که پرامپت معنی پیدا می‌کند.

به دستورالعملها و سوالاتی که به زبان طبیعی (غالباً زبان انگلیسی)، به این سرویس‌ها می‌دهیم، پرامپت گفته می‌شود.

بنابراین هر چیزی که ما در محیط chatGPT یا سرویسهای مشابه وارد می‌کنیم، پرامپت است.

بدیهی است که هر چقدر پرامپتهای بهتری وارد کنیم، جوابهای بهتری دریافت خواهیم کرد. بنابراین باید مهارت نوشتن پرامپتهای خوب را کسب کنیم.

اینجاست که مهندسی پرامپت یا prompt engineering به عنوان یک مهارت ارزشمند باعث می‌شود که بتوانیم از پتانسیل حیرت انگیز chatGPT و سرویس‌های مشابه به خوبی استفاده کنیم.

اهمیت این موضوع در حدی است که الان برخی شرکت‌ها دنبال سمت و پویشن شغلی مهندس پرامپت (Prompt Engineer) هستند تا از حداکثر پتانسیلهای مدلهای زبانی استفاده کنند.

روش ما این است که از پرامپتهای بسیار ساده شروع می‌کنیم و کم کم آن را کاملتر می‌کنیم تا سناریوها و کاربردهای مختلفی را بررسی کنیم.

تمرین

پرامپت زیر را به chatGPT یا سرویس مشابه دیگری بدهید و جوابی که می‌گیرید را اینجا کامنت کنید.

 “Can you provide three examples of sentences using the past simple tense to describe past events?”

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. Certainly! Here are three examples of sentences using the past simple tense:

  ۱. **Affirmative Sentence:**
  – “I **walked** to the store yesterday.”
  – This sentence describes a completed action in the past (walking to the store) at a specific time (yesterday).

  ۲. **Negative Sentence:**
  – “She **didn’t want** money.”
  – Here, the negative form “didn’t” is added before the verb “want” to express that she had no desire for money.

  ۳. **Question Sentence:**
  – “**Did** you **watch** a movie?”
  – In this question, we use “did” at the beginning and keep the verb “watch” in its infinitive form to inquire about a past event.

  Feel free to ask if you need more examples or have any other questions! 😊

 2. Certainly! Here are three sentences using the past simple tense to describe past events:

  “Yesterday, I visited the museum and learned a lot about ancient history.”
  “Last week, she baked a delicious chocolate cake for her friend’s birthday.”
  “They went to the beach last summer and enjoyed swimming in the ocean.”

 3. “Can you provide three examples of sentences using the past simple tense to describe past events?”
  ChatGPT
  Sure! Here are three examples of sentences using the past simple tense:

  “I visited the zoo last weekend.”
  “She baked a delicious cake yesterday.”
  “They played soccer after school.”

 4. Copilot:
  Certainly! Here are three examples using the simple past tense to describe completed actions in the past:

  Affirmative Sentence:
  “John baked a cake.”
  “They painted the fence.”
  Negative Sentence:
  “I didn’t leave the house.”
  “He didn’t come with us.”
  Interrogative Sentence (Yes/No Question):
  “Did you hear the news?”
  “Did the Martians land near the aqueduct?”
  Remember, the simple past tense is formed by using the base form of the verb with appropriate endings (e.g., “jumped,” “painted”). If you have any more questions, feel free to ask!

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]