ترکیب جملات با کلمات ربط

دو جمله ساده زیر را در نظر بگیرید:

The car stopped.

The driver got out.

این جملات، در سطح ترم اول هستند. جملاتی ساده، با یک فاعل و یک فعل.

کسی که جملات ساده زیادی را پشت سر هم ردیف می‌کند، مهارت کمی در استفاده از زبان دارد.

اگر بخواهیم جملات بهتری در سطح ترم دوم بسازیم، باید جملات طولانی‌تر و روان‌تری بسازیم. الان قصد داریم از حروف ربط برای اینکار استفاده کنیم. برای مثال، به کمک کلمه and می توانیم این دو جمله را به هم وصل کنیم:

The car stopped, and the driver got out.

در اصل، به چنین کلماتی، کلمات ربط می گوییم (همانند “و” در زبان فارسی)

اگر این جملات ساده را به کمک کلمات ربطی مانند and به هم وصل کنیم، جمله مرکب ساخته می‎‌شود:

Sam proposed, and Mary Said Yes

اینجا دو فاعل و دو فعل داریم: یعنی دو جمله که با هم ترکیب شده‌اند و جمله مرکب (compound sentence) را می‌سازند.

بدون کلمات ربط، مجبور هستیم هر موضوعی را به کمک تعداد زیادی جمله کوتاه و ساده بیان کنیم:

I like cooking.

I like eating.

I don’t like washing dishes.

اگر به فیلمها و کتابها توجه کنید، چنین جملات کوتاهی را کمتر می‌بینیم.

I like music and cinema

I like cooking and eating

به جای آن، کلمات به هم پیوسته را می‌بینیم:

I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes.

در اینجا به کمک but جمله طولانی‌تری ساخته شده است.

Autumn Moonlight by Alexander Volkov

در این درس، and و but و پنج کلمه مشابه را یاد می‌گیریم.

for, and, nor, but, because, or, yet, so

اگر همه یا برخی از این کلمات را بلد هستید، می‌توانید بخش مربوط به آن را نخوانید.

He was tired, and he had a headache.

همانطور که می‌بینید از and برای افزودن یک مورد دیگر به مورد قبلی استفاده می‌شود. برای مثال در جمله بالا از tired صحبت می‌شود. به کمک and، یک مورد دیگر یعنی headache را هم به مورد قبلی (علائم جسمی حال بد) اضافه می‌کنیم.

Life seems so sweet and so sad and so hard to let go of in the end.

خودداری از تکرار

این جمله را بخوانید:

I like my college and I like my class.

همانطور که می‌بینید، I like my دو بار تکرار شده است.

بهتر است از چنین تکرارهایی خودداری کنیم. به همین دلیل بخشی از جمله دوم، می‌تواند به قرینه (یعنی برای جلوگیری از تکرار) حذف شود:

I like my college and class.

I play tennis or watch TV.

در اینجا هم از تکرار فاعل (I) در جمله دوم خودداری شده است.

She likes to listen to music and watch TV.

در اینجا عبارت likes to listen to music از جمله دوم به قرینه حذف شده است (یعنی از تکرار آن خودداری شده است).

I do not work or play well with others.

He wants to stay here, fine, let’s leave him and go home. Yeah.

I teach Brett Chase how to walk and talk like a cop.

And then on Monday, I’m gonna come back in here and go to work.

پس الان یاد گرفتیم که جملات را با and و or کنار هم بگذاریم و به این ترتیب، جملات پیچیده‌تر و طولانی‌تری بسازیم.

هم این، هم آن (and)، این یا آن (or)

در جملات بالا، هر دو مورد مدنظرمان هست: هم این، هم آن.

اما به کمک or، فقط یکی از دو مورد، مدنظرمان هست:

I play tennis or I watch TV.

یعنی یا تنیس بازی می‌کنم، یا تلویزیون.

You don’t say “affirmative” or some shit like that.

اگر بخواهیم بگوییم یا A یا B از or استفاده می‌کنیم. برای مثال: چایی (A) دوست داری یا قهوه (B).

Do you like tea or coffee?

I don’t go near cheese or milk.

این، نه آن (but)

این دو جمله را فهمیدیم:

I like English lessons and I like physics.

I go to English class or I go to physics class.

اگر بخواهیم بگوییم من مورد اول را دوست دارم اما دومی را دوست ندارم، از but استفاده می‌کنیم:

I like English lessons but I don’t like physics.

یا وقتی جمله دوم با جمله اول یک سو نیست، از but استفاده می‌کنیم:

I’m sorry, but I can’t.

به جز این سه مورد (and و or و but)، می‌توانیم برای آوردن دلیل از because استفاده کنیم:

I love her because she is friendly.

I’m here, because we need your help.

He shot the woman from the steps because she meant nothing to him.

در جدول زیر چند مثال دیگر را می بینیم:

جمله دوم ربط دهنده جمله اول
(we)* watched TV. and We stayed home
(she)* lives in Houston. and My sister is married
she doesn’t like him. and He doesn’t like her,
I didn’t eat it. but I bought a sandwich,
it doesn’t have a garage. but It’s a nice house,
are you too tired? or Do you want to go out,

در هر زبانی، اگر بخواهیم بیش از دو کلمه، عبارت یا جمله را به هم وصل کنیم، فقط برای مورد آخر از کلمه ربط استفاده می‌کنیم. در موارد قبل از آن، از ویرگول یا کاما استفاده می‌کنیم.

I got home, had something to eat, sat down in an armchair, and fell asleep.

Karen is at work, Sue is shopping, and Chris is playing football.

FANBOYS

اجازه بدهید چند کلمه رابط دیگر هم به چهار مورد بالا اضافه کنیم:

for, and, nor, but, because, or, yet, so

اگر حروف اول این کلمات را ترکیب کنیم به کلمه FANBOYS می‌رسیم. به این ترتیب می‌توانیم این کلمات را راحت‌تر به خاطر بسپاریم هر چند این کار ضروری نیست.

اجازه بدهید اینجا هم برای هر کدام از این کلمات یک مثال بیاوریم:

for

I drank some water, for I was thirsty.

حرف ربط for برای بیان علت و دلیل انجام کاری به کار برده می‌شود.

در مثال بالا، به کمک for توضیح می‌دهیم که چرا آب نوشیدیم: چون تشنه بودیم.

همانطور که می‌دانید، این معنی و کاربرد for، معنی و کاربرد اصلی آن نیست.

You may say “Mr. Noggs” there, for I was a gentleman then.

گفتیم از because هم برای بیان علت و دلیل استفاده می‌شود (همانند for).

she did not come to school, because she was ill.

But Jimmy and I could never be made because we had Irish blood.

nor

گفتیم که A or B یعنی یا A یا B. برعکس آن چه می‌شود؟

not A nor B یعنی نه A، نه B.

فرض کنید یک مورد منفی را ذکر کرده‌ایم:

it was not my fault

و حالا قصد داریم یک مورد دیگر منفی را هم اضافه کنیم:

it was not his fault

برای اینکه جمله روان‌تری داشته باشیم، به جای دو جمله، از nor استفاده می‌کنیم و جمله طولانی‌تر زیر را می‌سازیم:

it was not my fault, nor his. it just was an accident

در مثال بالا گفته‌ایم که نه تقصیر من بود نه تقصیر او.

اگر بخواهیم در مورد فاعل جمله صحبت کنیم باید از Neither A, nor B استفاده کنیم:

Neither she nor her baby survived.

یعنی نه او (مادر)، زنده ماند، نه بچه‌اش.

but

قبلاً به کمک and چند مورد مثبت (هم A، هم B) را در کنار هم آوردیم و به کمک nor ( و فعل منفی) چند مورد منفی (نه A، نه B) را کنار هم ردیف کردیم.

اگر بخواهیم به یک مورد مثبت و یک مورد منفی اشاره کنیم از but استفاده می‌کنیم (A بله اما B نه).

He reads magazines, but he doesn’t like to read books

برای مثال در جمله بالا گفته شده که او کتاب می‌خواند اما مجله دوست ندارد (مجله بله اما کتاب نه).

He’s smart, he’s handsome but he doesn’t know it.

یک کلمه ربط داریم که شبیه به but است:

yet

he is so young, yet so experienced

این کلمه، برای اشاره به یک تضاد (جوان اما باتجربه، در جمله پایین) استفاده می‌شود.

I don’t hate anyone… and yet so many enemies.

so

این کلمه برای اشاره به پیامد و نتیجه استفاده می‌شود. برای مثال چون فیلم خسته کننده بود، پس سینما را ترک کردیم.

we were bored with the movie, so we left cinema

He did some bad things to my mom, so we left him.

تمرین

برای بیان دو کاری که پشت سر هم انجام دادید، دو جمله ساده بسازید و آنها را با هم ترکیب کنید.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. I like the movie “Shawshank Redemption”. + I hate the movie “The Passion of the Christ”. = I like the movie “Shawshank Redemption” but I hate the movie “The Passion of the Christ”.
  یا
  I was very tired. + I went to bed and slept. = I was very tired so I went to bed and slept.
  یا
  I went to a restaurant near my workplace. + I was very hungry. = I went to a restaurant near my workplace because I was very hungry.

 2. For example:
  Sentence 1: I went to the store.
  Sentence 2: I bought some groceries.
  Combined sentence: I went to the store and bought some groceries.
  or
  Sentence 1: I took a shower.
  Sentence 2: I got dressed.
  Combined sentence: I took a shower and got dressed.
  or
  Sentence 1: I woke up early.
  Sentence 2: I went for a run.
  Combined sentence: I woke up early for a run.
  or
  Sentence 1: I was tired.
  Sentence 2: I went to bed early.
  Combined sentence: I went to bed early because I was tired.
  or
  Sentence 1: I wanted to go to the park.
  Sentence 2: It started raining.
  Combined sentence: I wanted to go to the park, but it started raining.

 3. I read the book and had my lunch.
  I walked slowly for my painful knee.
  The cheesecake I had bought was neither fresh nor yummy.
  I have a pair of nude sandals, but I don’t like them.
  Would you prefer thrillers or documentaries?
  She was a seven-month pregnant woman yet very dynamic.
  She felt cold in her kitchen, so she turned up the heating.

 4. I like listening to music, watching movie, reading books, learning English, studying, walking, sport, nature tour, traveling, and spending free time with my family and my friends.
  Neither I nor my friend liked their party.

 5. I think we should go to the park for walking and riding bikes, or stay to home and watch TV and drink a cup of tea or coffee or orange juice with carrot cake but the weather is so good today because it rained a long time last night. So I like to go to the park. Yet, we don’t have much time, nor do we have the energy.

 6. It wasn’t my mistake. It wasn’t their mistake.
  => It wasn’t my mistake, nor theirs. The system failed.
  ——————————
  I can’t find my keys. I can’t find my wallet.
  => I can’t find my keys nor my wallet.
  ——————————
  I don’t eat meat. My sister doesn’t eat meat.
  => Neither I nor my sister eat meat.
  ——————————
  He isn’t coming to the party. She isn’t coming to the party.
  => Neither he nor she is coming to the party.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]