درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

Numbers – عددها

number
– عدد

اعداد ۰ تا ۱۰ :


zero
– صفر

one
– یک

two
– دو

three
– سه

four
– چهار

five
– پنج

six
– شش

seven
– هفت

eight
– هشت

nine
– نه

ten
– ده

اعداد ۱۱ تا ۱۹:


eleven
– یازده

twelve
– دوازده

thirteen
– سیزده

fourteen
– چهارده

fifteen
– پانزده

sixteen
– شانزده

seventeen
– هفده

eightteen
– هجده

nineteen
– نوزده

اعداد ۲۰ تا ۲۹:

twenty
– بیست

twenty one
– بیست‌ویکtwenty two
– بیست‌ودو


همانطور که می‌توان به راحتی حدس زد، اعداد ۲۲ تا ۲۹ با همین الگو تکرار می‌شوند. یعنی اول twenty بعد عدد پس از آن.
twenty nine
بیست و نه

اعداد ۳۰ تا ۳۹:

thirty
– سی

thirty one
– سی و یک

thirty two
– سی و دو

thirty three
– سی و سهthirty nine
سی و نه

اعداد ۴۰ تا ۹۰:

forty
– چهل

fifty
– پنجاه

sixty
– شصت

seventy
– هفتاد

eighty
– هشتاد

ninety
– نود

اعداد ۱۰۰ تا ۱۰۹

one hundred
– صد

one hundred (and) one
– صد و یک

one hundred (and) two
– صد و دوone hundred (and) nine
– صد و نه

اعداد ۱۱۰ تا ۱۱۹

one hundred ten
– صد و ده

one hundred eleven
– صد و ده

one hundred twelve
– صد و دوازده

one hundred thirteen
– صد و سیزدهone hundred nineteen
– صد و نوزده

اعداد ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۹

one thousand
– هزار

one thousand one
– هزار و یکone thousand ten
هزار و ده

۲۰۰۰ :

two thousand
– دو هزار

۱۰۰۰۰:

ten thousand
ده هزار

۱۰۰۰۰۰:

one hundred thousand
صد هزار

میلیون:

(one) million
– میلیون

میلیارد:

(one) billion
– میلیارد

یکم، دوم، …

۱st -first
– اول

۲nd -second
– دوم

۳rd -third
– سوم

۴th -fourth
– چهارم

۵th -fifth
– پنجم

۶th -sixth
– ششم

۷th -seventh
– هفتم

۸th -eighth
– هشتم

۹th -ninth
– نهم

۱۰th -tenth
– دهم

۱۱th -eleventh
– یازدهم

۱۲th -twelfth
– دوازدهم

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]