...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

۹- شخصی سازی

Personalization یا شخصی سازی یعنی رخدادهای منفی را نشانه یک سری ویژگی های منفی خودتان یا دیگران می‌دانید یا مسئولیت اتفاقاتی را می پذیرید که اشتباه شما نیستند.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]