...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

۷- بی اعتبارسازی چیزهای مثبت

یعنی تجربیات مثبت را نادیده می گیرید، با اصرار بر اینکه به دلایلی به حساب نمی آیند.


ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]