...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

۵- جملات بایدی

یعنی تلاش میکنید با باید و نباید (امر و نهی) به خودتان انگیزه بدهید و خودتان را به عمل وادار کنید؛ انگار لازم است قبل از اینکه بتوان از شما انتظار انجام کاری را داشت، تنبیه شوید.


ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]