...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

۴- فاجعه سازی

Catastrophizing یا فاجعه سازی یعنی انتظار عواقب و پیامدهای شدید را دارید.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]