...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

۳- عمومی سازی بیش از حد

تعمیم بیش از حد یا Overgeneralization یعنی تعمیم یک اتفاق منفی به یک الگوی منف که هیچوقت تمام نمی شود.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]