...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

۲- پریدن به نتیجه گیری

یعنی تفسیر منفی انجام می دهیم حتی اگر واقعیتهایی در تایید این نتیجه گیری منفی پیدا نکنیم.

این کار را به دو شیوه انجام می دهیم:

ذهن خوانی: یک طرفه به این نتیجه می رسیم کسی واکنش منفی نسبت به ما داشته.


پیشگویی: انتظار داریم اتفاقات بد پیش بروند.


ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]