...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

چگونه موقعیت تمرینی مناسبی را انتخاب کنیم؟

فقط دو گام آخر این دوره مانده. دو گامی که قرار است به ما کمک کنند تا مشکل اهمالکاری مان را نسخه سالم آن یعنی ظرفیت کار کردن با اطمینان در موقعیتهای مربوط به کار در زندگی جایگزین کنند.

قرار است در این دو گام، یک موقعیت را که در آن بخش اهمالکار ما تا الان اوضاع را به دست داشته، انتخاب کنیم و بخش کارآمد و سالم را جایگزین آن کنیم.

موقعیتی که قرار است انتخاب کنیم باید در یک یا دو هفته آینده پیش بیاید. این موقعیت ممکن است:

۱- یک اتفاق خاص باشد که می دانید قرار است پیش بیاید (مثلاً پروژه ای که در حال برنامه ریزی آن هستید را قرار است شروع کنید)

۲- یک سری اتفاق خاص که می دانید قرار است پیش بیایند (مانند امتحانات پیش رو)

۳- یک نوع موقعیت خاص که احتمالاً چندین بار پیش خواهند آمد (مانند اجتناب از کارهای روزمره مانند مسواک یا ورزش).

بهتر است اول یک گزینه راحت را انتخاب کنید؛ بعدهاً کم کم روی موارد سخت تر کار می کنیم.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]