...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

چگونه اهمالکاری شما ممکن است باعث سو برداشت شما نسبت به دیگران شود؟

ممکن است مثلاً اهمالکاری شما، مشکلات و الگوهای رفتاری یا زخمهای خاصی را در فرد مقابل تان فعال کند.

برای مثال ممکن است وقتی شما اهمالکاری می کنید، بخش کنترلی یا بخش سرزنشگر طرف مقابل فعال شود و از آن جایگاه با شما رفتار کند. مثلاً ممکن است به شما فشار بیاورد یا شما را تنبل خطاب کند.

یا ممکن است بخش پرکار دوست تان، به شما فشار بیاورد تا به جای از زیر کار در رفتن، بیشتر کار کنید.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]