...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

چگونه اهمالکاری شما مشکلات یا زخمهای دیگران را فعال کند؟

وقتی به شیوه مشکلساز و ناکارامدی عمل می کنید (برای مثال اهمالکاری می کنید)، ادراک شما از دیگران هم از همین منظر و جایگاه خواهد بود. برای مثال ممکن است فکر کنید طرف مقابل شما آدم کنترلی، سخت گیر یا سرزنشگری است اما ممکن است این صرفاً یک سو برداشت شما باشد چون درگیر اهمالکاری هستید.

برای ممکن است احساس کنید یک نفر دارد شما را قضاوت و سرزنش می کند اما در اصل این صرفاً یک سوبرداشت است که شما به خاطر وجود سرزنشگر درونی تان دارید.

شاید این شخص به روش درست و سالمی دارد مشکلی را با شما در میان میگذارد اما چون چنین قضاوتی سرزنشگر درونی شما را فعال میکنید آن را یک قضاوت و سرزنش خواهید دید.

یا ممکن است کمی هم شما را سرزنش کند اما شما چون چنین بخشی در درون تان دارید آن را چند برابر احساس می کنید. یعنی شدن آن را مثلاً به جای ۴۰%، بالای ۹۰% حس کنید.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]