...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

مشکل کمال طلبی

کسی که کمال طلبی دارد در اصل باور دارد که “لازم است کامل باشم و اگر نباشم سرزنش‌گر درونی یا بیرونی‌ای هست که، من را به خاطر کامل نبودن و داشتن نقص و ایراد سرزنش می کند.

همین باعث می شود که درباره کارم احساس نا امیدی بکنم یعنی با خودم بگویم من نمی توانم به اندازه کافی کارم را خوب انجام دهم. در نتیجه از هر کاری برای رسیدن به هر نتیجه ای اجتناب می کنم و این منجر به اهمالکاری می شود.

کمی به این فکر کنید ببینید ممکن است چنین موضوعی در مورد اهمالکاری شما صدق کند یا نه.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]