...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

مشکل مه ذهنی

اگر این مشکل را داشته باشم یعنی انگار در یک مه ذهنی‌ گم می شوم، احساس گیجی یا خواب آلودگی میکنم و به این ترتیب از رویارویی با کاری که باید انجام دهم اجتناب می‌کنم.

این یک روش ناخوداگاه روان ما برای در رفتن از زیر کارهایی است که دوست ندارد یا از آنها می ترسد.

کمی به این فکر کنید ببینید ممکن است چنین موضوعی در مورد اهمالکاری شما صدق کند یا نه.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]