...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

مشکل عصیان

بخشی از اهمالکاری من به خاطر عصیان است. این عصیان من:

۱) علیه شخصی است که به من گفته چکار کنم یا

۲) علیه بخشی از خودم که من را وادر می کند که سخت کار کنم.

کمی به این فکر کنید ببینید ممکن است چنین موضوعی در مورد اهمالکاری شما صدق کند یا نه.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]