...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

جزئیات مربوط به این گزارشات و اطلاعات

این دفترچه شامل موارد زیر خواهد بود:

 • داستان یا داستانهایی از اهمالکاری شما و دردسرهایی که در زندگی برایتان درست کرده
 • وضعیتها یا موقعیتهایی که اهمالکاری شما را فعال می کنند
 • اشخاص یا دسته ای از مردم که اهمالکاری شما را فعال می کنند
 • مشکلاتی که با اهمالکاری شما همکاری می کنند
 • رفتارها و احساسات مربوط به بخش اهمالکارتان
 • نام این بخش
 • شکل و تصاویر مربوط به آن
 • افکار این بخش
 • سو برداشت هایی که هنگام اهمالکاری داریم
 • روشی که روی رابطه ما با دیگران تاثیر منفی میگذارد
 • انگیزه های واقعی پشت اهمالکاری
 • نحوه شرطی شدن در کودکی
ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]