...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

تشخیص الگوهای فکری ناساگار

در این بخش قرار است مهارت شناسایی الگوهای ناکارآمد و رایج در افکارمان را شناسایی کنیم. این افکار، منجر به حال و عملکرد بد ما می‌شوند.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]