...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

تاثیر منفی اهمالکاری روی ارتباط شما با دیگران

وقتی در حال اهمالکاری هستید، یا به عبارتی، وقتی بخش اهمالکار شما کنترل رابه دست دارد، چگونه با دیگران تعامل می کنید؟ نحوه ارتباط شما با آنها چه تغییری می کند؟

فکر کردن به جواب این سوالها ممکن است بینش و درک جالبی نسبت به نحوه تاثیر مشکل اهمالکاری روی ارتباط تان با دیگران به شما بدهد.

این بخش مربوط به درمان مشکل اهمالکاری نیست به همین دلیل خواندن این بخش اختیاری است اما درک بیشتری در مورد آن به ما می دهد و شاید همین باعث شود تا انگیزه ما برای حل آن بیشتر شود.

Misperceiving Other People’s Patterns

When you are operating from a problematic pattern, you will perceive other people through the lens of your pattern. This means that sometimes you may not perceive someone accurately.

For example, when you see someone as being Controlling, you might be misperceiving them because of your Procrastination Pattern. The person might simply be asking you to do something, which comes from their Assertiveness Capacity, but you might see this as Controlling because you don’t want to deal with the task

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]