...
درس ۱, موضوع ۱
در حال پیشرفت

افکارتان را ثبت کنید

می خواهیم مدتی خطاهای تفکر ناسازگارمان را مانیتور کنیم. این موارد را در هفته آینده رصد می کنیم. برای هر مورد، خواهیم نوشت که چه موقعیتی بوده، چه افکار اتوماتیکی به ذهنمان آمده و بعد از آن چه احساس و رفتاری داشتیم.

  1. موقعیت
  2. افکار اتوماتیک
  3. احساس و رفتار
ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]