...

مقایسه قید و صفت در زبان انگلیسی

هر کلمه‌ای در جمله یک نقش بر عهده دارد. مثلاً کلمه‌ای ممکن است فاعل یا کننده کار در یک جمله باشد. مانند I در جمله I read this book. در گرامر زبان انگلیسی به نقش کلمات در جمله، Part of speech می‌گوییم. [در مرتبط و اختیاری: نقش کلمات]

سه قاعده کلی گرامر برای ساختن هر جمله‌ای

فرض کنید شما هیچ کلمه‌ای بلد نیستید. اولین گام به سوی یادگیری زبان چیست؟ یادگیری کلمه. ۱- یادگیری یک کلمه جدید فرض کنید یک کلمه کلمه جدید یاد می‌گیرید: sing یعنی آواز ۲- تغییر شکل یک کلمه به جز یادگیری کلمات جدید

ترتیب درست کلمات در کنار هم

گفتیم با سه قاعده کلی، می‌توان هر جمله‌ای را ساخت. همچنین گفتیم که قواعد گرامر به ما می‌گوید که چگونه به کمک اضافه کردن کلمه جدید یا تغییر شکل آن کلمات، عبارت و جمله جدید بسازد. اما یک قاعده دیگر هم داریم. این جمله را در نظر بگیرید:

تغییر شکل کلمات، برای ساختن عبارات و جملات

گفتیم با سه قاعده کلی، می‌توان هر جمله‌ای را ساخت. قبلاً قاعده اول را بررسی کردیم: یعنی کلمات جدید را کنار هم گذاشتیم و عبارت و جمله ساختیم: کلمات جدید برای ساختن عبارات و جملات قواعد گرامر به ما می‌گوید که چگونه یک کلمه جدید را

کلمات جدید برای ساختن عبارات و جملات

گفتیم با سه قاعده کلی، می‌توان هر جمله‌ای را ساخت. ما در ابتدای مسیر یادگیری زبان، کلمات جدید ساده‌ای را یاد می‌گیریم. مانند این کلمات که در دوره کلمات پایه روی آنها کار می‌کنیم. این کلمات تنها (از جمله apple یا eat)، برای اشاره به یک چیز

گرامر ترم اول در یک نگاه

گفتیم که ترم اول در سطح چنین جملاتی است: A man sings a good song کلمات لازم برای ساختن چنین جملاتی را به کمک فلش‌کارت‌ها یاد می‌گیریم. قبلاً در مورد این کلمات صحبت کرده‌ایم. اما اینجا صحبت در مورد گرامر است: یعنی قواعدی که به ما

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]