گرامر مبتدی-ضمیر ملکی

گفتیم ضمیر، اشاره دارد به یک اسم. دو نوع ضمیر را هم بررسی کردیم: ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی.

در این درس، ضمیرهای ملکی را یاد می‌گیریم.

یک نوع ضمیر دیگر هم داریم به نام ضمیر ملکی: It is mine. در اینجا mine، یعنی مال من. به چنین کلمه ای می‌گوییم، ضمیر ملکی.

معنیمال منمال تومال او (آقا)مال او (خانم)مال آنمال مامال شمامال آنها
ضمیر ملکیmineyourshishersitsoursyourstheirs

چند مثال برای ضمیر ملکی در جمله:

I didn’t have an umbrella, so Emily gave me hers. (= her umbrella)

It’s their problem, not ours. (= not our problem)

we went in our car, and they went in theirs (= their car)

-is this his camera or hers?
-It’s his.

Whose is this book? Mine.

A little hobby of mine.

It’s not your fault. It’s theirs.

The house is hers?

پس الان به سه دسته ضمیر مهم در زبان انگلیسی اشاره کردیم: ضمیر فاعلی (I)، مفعولی(me)، ملکی (mine).

تمرین

هشت جمله کوتاه و ساده بسازید که در آن از هشت ضمیر ملکی استفاده شده باشد. مانند

This book is mine.
That toy is yours.
This hat is his.
That cat is hers.
This ball is its.
This house is ours.
That car is theirs.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. For example:
  This design is mine.
  That painting is yours.
  This dress is his.
  That table is hers.
  This car is its.
  This shop is ours.
  That factory is theirs.
  or
  This blue pen is mine.
  I like your new haircut!
  I admire his intelligence.
  This is her bag.
  The government has its own policies.
  This is ours.
  Theirs is a story worth listening to.

 2. Whose phone is this? It’s mine. Whose violin is this? It’s hers.
  Whose watch is this? It’s his. Whose plant is this? It’s ours.
  Whose nest is this? It’s its. Whose shoes are these? They are yours.
  Whose car is this black one? It’s theirs. Whose scooter is this? It’s yours.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]