گرامر مبتدی-جمله مرکب با for

I drank some water, for I was thirsty.

حرف ربط for برای بیان علت و دلیل انجام کاری به کار برده می‌شود.

در مثال بالا، به کمک for توضیح می‌دهیم که چرا آب نوشیدیم: چون تشنه بودیم.

همانطور که می‌دانید، این معنی و کاربرد for، معنی و کاربرد اصلی آن نیست.

You may say “Mr. Noggs” there, for I was a gentleman then.

گفتیم از because هم برای بیان علت و دلیل استفاده می‌شود (همانند for).

she did not come to school, because she was ill.

But Jimmy and I could never be made because we had Irish blood.

تمرین

علت و چرایی انجام یک کار را در قالب یک جمله ساده با for بیان کنید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. In this case, a comma is required before “for” when you use it with the sense of because. Otherwise, the meaning of the sentence would not be clear.
   – Do not hesitate to buy it, for it’s a very beautiful dress.
   – Do not hesitate to buy it, as it’s a very beautiful dress.
   – Do not hesitate to buy it because it’s a very beautiful dress.
   – Because it’s a very beautiful dress, do not hesitate to buy it.
   – For it’s a very beautiful dress, do not hesitate to buy it.
   – As it’s a very beautiful dress, do not hesitate to buy it.
   . Good luck.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]