گرامر فعل-There is,There are

قبلاً در مورد افعال to be داشتیم. گفتیم که این افعال، “هستن” و “بودن” چیزی را بیان می‌کنند.

همانطور که در جدول صرف افعال to be دیدیم، این افعال (am-is-are) معمولاً با ضمایر فاعلی (I-you-he و بقیه) می‌آیند مثلاً he is یا I am

این افعال to be، با there و that و here هم زیاد می‌آیند.

There is, There are

اجازه بدهید اول مورد there را توضیح دهیم.

اگر بخواهیم به چیزی که وجود دارد یا داریم می بینیم، اشاره کنیم از there is (برای مفرد) و there are (جمع) استفاده می کنیم.

برای مثال اگر (ما یا علیرضا بیرانوند) دنبال کریس (رونالدو!) باشیم و بخواهیم به بقیه بگوییم “نگاه کنید اینهاش کریس” می‌گوییم:

Look, There is Chris.

در واقع می‌خواهیم به آنجا بودن رونالدو اشاره کنیم.

معمولاً برای اشاره به آن چیز از a و an یا some یا any هم استفاده می کنیم:

There is a book.

There are some books.

There is not any book.

There are those who dwell in the mountain.

There are not enough students or teachers.

Well, there is some good news.

به همین ترتیب، از that و here هم می‌توانیم به همراه افعال to be استفاده کنیم.

تمرین

به کمک دو عبارت این درس، توجه کسی را به چیزی که هست یا می‌بینید، جلب کنید و او را مطلع کنید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. – Where are my eye glasses?
  – It is there. Where were you looking for that (it)?! Here are your glasses.
  – Oh! Thank you. sorry.
  Who is that (it)? Do you know that guy who is standing there?
  – Yeah. That is my old friend Ali.
  – Ali? Hmm. I think I know him. I never like such a selfish person.
  – You are definitely wrong.You seriously need to change your old glasses as soon as possible. It seems it would be better if I could not find your glasses there.
  – Really? So I’d better change my glasses, or I’ll confuse people.
  – I’d rather help you buy a new pair of glasses than waste time trying to find those useless ones again.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]