مقایسه قید و صفت در زبان انگلیسی

هر کلمه‌ای در جمله یک نقش بر عهده دارد. مثلاً کلمه‌ای ممکن است فاعل یا کننده کار در یک جمله باشد. مانند I در جمله I read this book.

در گرامر زبان انگلیسی به نقش کلمات در جمله، Part of speech می‌گوییم.

[در مرتبط و اختیاری: نقش کلمات]

در بالا اشاره کردیم به یکی از پرکاربردترین نقش‌ها یعنی فاعل. فعل و اسم هم دو نقش پرکاربرد دیگر هستند.

در این درس، در مورد دو نقش مرتبط به اسم و فعل صحبت می‌کنیم: صفت و قید.

صفت در زبان انگلیسی

قبلاً در مورد صفت صحبت کردیم و گفتیم صفت کلمه‌ای است که اسم (یا ضمیر) را توصیف می‌کند.

a big house

a little girl

a nice guy

همانطور که در سه ترکیب بالا داشتیم، در زبان انگلیسی صفت معمولاً پیش از اسم می‌آید.

اما گاهی صفت بعد از افعال to be مانند (is, am, are, was, were) و افعال ربطی مانند become, seem, look, feel می‌آید.:

I feel sad

She seemed excited

They were tired

قید در زبان انگلیسی

در مورد قید هم صحبت کردیم. گفتیم قید کلمه‌ای است که فعل را توصیف می کنند:

I eat slowly

Chita runs fast

بنابراین تفاوت قید و صفت در انگلیسی این است که صفت توصیف کننده اسم اما قید توصیف کننده فعل است.

گاهی از پسوند ly برای ساختن قید استفاده می‌کنیم. اما ممکن است کلمه‌ای ly نداشته باشد اما فعلی را توصیف کنید در نتیجه قید باشد.

هم قید هم صفت

برخی کلمات در یک جمله می‌توانند صفت باشند و در جمله دیگر، قید. برای مثال»

Chita runs fast

an fast animal

fast در جمله اول توضیحی است درباره فعل run. بنابراین یک قید است.

اما در عبارت دوم، صحبت درباره یک اسم (animal) است.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. We stayed at the buss stop for a long time.
    I didn’t wait long for your sister to arrive.
    That was a deep well in the middle of the desert.
    He looked deep into the ocean.
    I got up early today and I feel really tired now. Early bird catches the worms.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]