مشخص کردن خروجی موردنظر

یکی از مهمترین موضوعات هنگام نوشتن پرامپت، مشخص کردن خروجی است.

خروجی موردنظر کوتاه باشد یا بلند؟ حدوداً چند کلمه یا پاراگراف باشد؟

متن باشد یا چیزی غیر از متن؟ کد php می‌خواهید یا پایتون؟ استایل خروجی موردنظر چگونه باشد؟ فایل خروجی، markdown باشد یا json ؟

مثال و نمونه خروجی

اگر لازم شد، می‌توانید یک نمونه از خروجی موردنظر را به او بدهید. این کار کمک بسیار زیادی به برآورده کردن انتظار شما می‌کند.

Read the examples carefully and use them as a basis for your responses.

Input: Banana
Output: Fruit

Input: Apple
Output: Fruit

Input: Carrot
Output: Vegetable

Given the provided examples, generate the appropriate response for the following inputs:

- Turnip
- Orange
- Pear
- Potato
- Cucumber
- Celery
- Broccoli
- Cauliflower
```

خروجی چنین پرامپتی غیرقابل پیش بینی و مشخص است:


- Turnip: Vegetable
- Orange: Fruit
- Pear: Fruit
- Potato: Vegetable
- Cucumber: Vegetable
- Celery: Vegetable
- Broccoli: Vegetable
- Cauliflower: Vegetable

اما اگر چنین مثالی در اختیار آن نگذاریم، نمی‌دانیم چه نوع خروجی ممکن است ارائه شود.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]