...

مشخص کردن خروجی موردنظر ما برای chatGPT

مایل هستیم خروجی پرامپت ما دقیقاً به چه صورت باشد؟

گزینه‌های رایج اینها هستند:

  • Table format
  • Bullet points
  • Email format
  • Code blocks
  • Paragraphs
  • Markdown
  • Charts and Graphs

برای مثال اگه برای ضمایر فاعلی چنین جدولی را از chatGPT دریافت کنیم، بسیار کاربردی‌تر و قابل فهم تر خواهد بود:

یا ممکن است خروجی مورد نظر ما یک تکه کد برنامه نویسی باشد:

یا حتی فایل آن را به عنوان خروجی به ما بدهد:

این پرامپت را با دقت بخوانید و تلاش کنید آنچه از chatGPT داریم درخواست می‌کنیم را متوجه شوید:

 Help me generate a table with columns `word` (word in question), `definition` (text), `exampleSentence` (one sentence example of usage) from the text enclosed in <example> tag.

<example>Despite initial challenges, mastering the word "perseverance" greatly enhanced my ability to stay motivated through tough learning sessions. This term perfectly encapsulates the persistent effort required for language acquisition, and its frequent use in motivational contexts makes it a valuable addition to any learner's vocabulary.
</example>

در اینجا به صورت دقیق گفته‌ایم که هدف ما را به چه صورتی برآورده کند: یعنی خروجی موردنظر ما چیست. حتی می‌توانیم اندازه و بسیاری مشخصات دیگر را به خروجی موردنظر اضافه کنم:

 "The summary should be 125 characters max" (this is equivalent to roughly a half page of text, double-spaced, using 12-point font) or "Write a 150–۳۰۰-word summary of this article."

حتی می‌توان خروجی را به شکل نمودار و گراف هم مشاهده کرد:

Plot a chart showcasing the top 10 countries based on their population using public available data.

می‌توانیم به عنوان ورودی، فایل اکسل را به chatGPT بدهیم:

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]