...

سوال پرسیدن در سطح متوسط

در ترم‌های گذشته نحوه پرسیدن سوالات زیادی را یاد گرفتیم. در این ترم باید با فاعلهای بیشتری بتوانیم جملات سوالی بیشتری بپرسیم.

همانطور که می‌دانید در زبان انگلیسی، فرم‌های سوالی ‘yes/no’ و ‘wh-‘ را می‌توان برای پرسیدن سوالات در مورد موضوعات مختلف استفاده کرد.

ساختار:

 1. سوالات yes/no:
  • این سوالات با یک فعل کمکی (مثل does، do، is) شروع می‌شوند و پاسخ آن‌ها معمولاً “بله” یا “نه” است.
  • مثال: “Does your brother go with your parents?”
 2. سوالات wh-:
  • این سوالات با کلمات پرسشی wh- (مثل what، where، when، who، how) شروع می‌شوند و به دنبال اطلاعات خاص هستند.
  • مثال‌ها:
   • “Which programmes do we like to watch?”
   • “Where do they want to spend their holidays?”
   • “How does he know my name?”

مثال‌ها از متن:

 1. “Does your brother go with your parents?”
 2. “Which programmes do we like to watch?”
 3. “Where do they want to spend their holidays?”
 4. “How does he know my name?”

چگونه سوالات yes/no و wh- را بسازیم:

 1. تشخیص فعل کمکی یا کلمه پرسشی:
  • برای سوالات yes/no: از افعال کمکی مانند does، do، is استفاده کنید.
  • برای سوالات wh-: از کلمات پرسشی wh- مانند what، where، when، who، how استفاده کنید.
 2. اضافه کردن موضوع و فعل اصلی:
  • مثال برای سوال yes/no: “Does your brother (موضوع) go (فعل اصلی) with your parents?”
  • مثال برای سوال wh-: “Where (کلمه پرسشی) do (فعل کمکی) they (موضوع) want (فعل اصلی) to spend their holidays?”

تمرین:

 • جملات را با فرم سوالی مناسب کامل کنید.
  1. “_________ your sister like to read books?” (yes/no)
  2. “_________ do you want to go for dinner?” (wh-)
  3. “_________ is your favorite movie?” (wh-)
  4. “_________ they come to the meeting?” (yes/no)

پاسخ‌ها:

 1. “Does your sister like to read books?”
 2. “Where do you want to go for dinner?”
 3. “What is your favorite movie?”
 4. “Do they come to the meeting?”

خلاصه:

در زبان انگلیسی می‌توان از سوالات yes/no و wh- برای پرسیدن سوالات در مورد موضوعات مختلف استفاده کرد. سوالات yes/no با یک فعل کمکی شروع می‌شوند و پاسخ آنها معمولاً “بله” یا “نه” است. سوالات wh- با کلمات پرسشی wh- شروع می‌شوند و به دنبال اطلاعات خاص هستند.

با استفاده از این ساختارها، می‌توانید مکالمات انگلیسی خود را گسترش دهید و اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]