داستان Sam و Maria-قسمت هشتم-the next girl in front of you

قسمت قبل

متن

As they walked, Maria and Sam found a beautiful red tree with blue flowers on the back. It looked magical.

“Wow,” said Sam. “This is the next place on our adventure.”

Maria saw something shiny. “Look, there’s a key in front of the tree,” she said.

The zombie leader picked it up. “This key might open the next door for us,” he said.

They followed the map to a cave. “The entrance is in front of us,” Maria said. “Let’s see what’s inside.”

Inside the cave, they found a glowing chest. “This chest is the next clue on our journey,” said the zombie leader. “Let’s open it.”

Sam turned the key. The chest opened, showing a bright light and a new map.

“Another adventure awaits,” Maria whispered. “Let’s see where this map leads us next.”

To be continued

در زیر داستان را دوباره خط به خط می‌خوانیم تا به کمک تصاویر آن را بهتر متوجه شویم.

As they walked, Maria and Sam found a beautiful red tree with blue flowers on the back. It looked magical.

“Wow,” said Sam. “This is the next place on our adventure.”

Maria saw something shiny. “Look, there’s a key in front of the tree,” she said.

The zombie leader picked it up. “This key might open the next door for us,” he said.

They followed the map to a cave. “The entrance is in front of us,” Maria said. “Let’s see what’s inside.”

Inside the cave, they found a glowing chest. “This chest is the next clue on our journey,” said the zombie leader. “Let’s open it.”

Sam turned the key. The chest opened, showing a bright light and a new map.

“Another adventure awaits,” Maria whispered. “Let’s see where this map leads us next.”

To be continued

گرامر

در این داستان، جملات و عبارات زیادی وجود دارد که هر کدام شامل نگات گرامری متعددی هستند اما تمرکز ما روی این گرامر بود:

درس the next girl in front of you

تمرین

۱- چه بخشهایی از داستان را متوجه نشدید؟

۲- چه عباراتی شبیه به عبارت مدنظر ما در این داستان دیدید؟

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]