داستان Sam و Maria-قسمت نهم-The Thing

قسمت قبل

متن

As they walked deeper into the cave, the light from the chest guided their way. Maria looked at the new map and said, “The thing I love about this adventure is discovering new places.”

Sam nodded. “The thing I find exciting is solving these mysteries with you.”

The zombie leader smiled. “The thing I know is that we are close to something amazing.”

They followed the path on the map until they reached a door with ancient symbols. Maria touched the door and said, “The thing I feel is that this door will lead us to a great secret.”

To be continued…

در زیر داستان را دوباره خط به خط می‌خوانیم تا به کمک تصاویر آن را بهتر متوجه شویم.

As they walked deeper into the cave, the light from the chest guided their way. Maria looked at the new map and said, “The thing I love about this adventure is discovering new places.”

Sam nodded. “The thing I find exciting is solving these mysteries with you.”

The zombie leader smiled. “The thing I know is that we are close to something amazing.”

They followed the path on the map until they reached a door with ancient symbols. Maria touched the door and said, “The thing I feel is that this door will lead us to a great secret.”

To be continued

گرامر

در این داستان، جملات و عبارات زیادی وجود دارد که هر کدام شامل نگات گرامری متعددی هستند اما تمرکز ما روی این گرامر بود:

درس The thing

تمرین

۱- چه بخشهایی از داستان را متوجه نشدید؟

۲- با Thing جمله‌ای شبیه به یکی از جملات این داستان بسازید.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. The thing I love about this adventure
  The thing I find exciting is solving these mysteries with you
  The thing I know is that we are close to something amazing
  The thing I feel is that this door will lead us to a great

  The thing I like about this story is beautiful pictures
  The thing I dislike about them is their laziness
  The thing I like about my apartment is its brightness
  The thing I needed more at that moment was helping with chores
  The thing I enjoyed most was our jogging around the park.

 2. The thing I love about this adventure is discovering new places
  The thing I find exciting is solving these mysteries with you
  The thing I know is that we are close to something amazing
  The thing I feel is that this door will lead us to a great secret

  Examples from me:
  The thing I worry about is getting sick
  The thing I know is that my family loves me
  The thing I believe in is the power of kindness
  The thing I find interesting is learning new things
  The thing I admire about artists is their creativity and imagination

 3. The thing I love about this adventure is discovering new places.

  The thing I find exciting is solving these mysteries with you.

  The thing I know is that we are close to something amazing.

  The thing I feel is that this door will lead us to a great secret.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]