داستان Sam و Maria-قسمت اول-One beautifully sunny day

این داستان را چند بار گوش کنید و تلاش کنید متوجه شوید که چه اتفاقی دارد می‌افتد.

متن (کلیک کنید)

One beautifully sunny day, Maria and Sam decided to build a treehouse. They
climbed a remarkably tall tree. Maria said, ‘Sam, you need to be careful!’
While painting, Maria slipped and dropped paint on Sam’s head. ‘Sam, you’re a very
lucky guy!’ Maria said, trying not to laugh.
Despite the accidents, they finished the treehouse–a very beautiful one .AS they
admired their work, I felt a really strange thing shook the tree, causing Maria to
lose her balance and fall into a very large pile of leaves.
‘Sam, I’m such an extremely unlucky girl!’ Maria cried.
Despite the ups and downs, Maria and Sam stuck together. But as they finished,
they heard strangely familiar sounds. They wondered what dangers might be
nearby–maybe some highly intelligent zombies who speak exceptionally fluent
English. again!
To be continued

داستانی که در اینجا داشتیم، یک داستان عجیب و جالب است که حاوی برخی نکات گرامری ترم سوم است.

اجازه بدهید یک بار دیگر، خط به خط این داستان را بخوانیم اما این بار تصاویر آن را هم نگاه کنیم تا فهم آن راحت تر باشد:

One beautifully sunny day, Maria and Sam decided to build a treehouse. They climbed a remarkably tall tree. Maria said, ‘Sam, you need to be careful!’


While painting, Maria slipped and dropped paint on Sam’s head. ‘Sam, you’re a very lucky guy!’ Maria said, trying not to laugh.


Despite the accidents, they finished the treehouse–a very beautiful one .as they admired their work, They felt a really strange thing shook the tree, causing Maria to lose her balance and fall into a very large pile of leaves.

‘Sam, I’m such an extremely unlucky girl!’ Maria cried.


Despite the ups and downs, Maria and Sam stuck together. But as they finished, they heard strangely familiar sounds.

They wondered what dangers might be nearby–maybe some highly intelligent zombies who speak exceptionally fluent English. again!


To be continued

گرامر

در این داستان، جملات و عبارات زیادی وجود دارد که هر کدام شامل نگات گرامری متعددی هستند اما تمرکز ما روی این گرامر بود:

“گرامر ترم سوم-عبارات اسمی-Really good friends”

تمرین

۱- چه بخشهایی از داستان را متوجه نشدید؟

۲- چه عباراتی شبیه به a really good friend در این داستان دیدید؟

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. remarkably tall tree
  very lucky guy
  really strange thing
  very beautiful one
  exceptionally fluent English
  very large pile of leaves
  extremely unlucky girl
  به نظرم این ساختار ها شبیه بودند که شامل قید و صفت و اسم ( یا گروهی اسمی) هستند.
  من قسمتی که متوجه نشدم این موارد بودند از نظر معنی
  Despite the accidents
  Despite the ups and downs

 2. beautifully sunny day
  remarkably tall tree
  very lucky guy
  very large pile of leaves
  really strange thing
  extremely unlucky girl
  strangely familiar sounds
  highly intelligent zombies
  exceptionally fluent English
  very beautiful one (ضمیر است one البته)

 3. One beautifully sunny day
  a remarkably tall tree
  a very lucky guy
  a very beautiful one
  a really strange thing
  a very large pile of leaves
  an extremely unlucky girl
  strangely familiar sounds
  highly intelligent zombies
  قسمت‌هایی که در دور اول خوندم و نفهمیدمشون:
  Maria and Sam stuck together
  pile

 4. beautifully sunny day
  remarkably tall tree
  very lucky guy
  really strange thing
  very large pile of leaves
  extremely unlucky girl
  strangely familiar sounds
  highly intelligent zombies
  exceptionally fluent English
  قسمتهایی از متن که لغاتش رو بلد نبودم و همچنین قسمتهایی که معنی لغاتش کامل برام جا نیافتاده بودو زمانی که فایل رو میشنیدم متوجه نمیشدم. در زمان خوندن هم بعد از اینکه معنی لغات رو نگاه کردم متوجه معنیش شدم.
  سرعت گوش دادنم رو هم تا ۰.۷۵ کاهش دادم. سرعتش برام زیاد بود.

 5. با گوش کردن به دلیل سرعت کمی بالا متوجه داستان نشدم شاید حدود نیمی از داستان را متوجه شدم ولی بعد از خواندن متن بیشتر متوجه شدم و حدود ۱۰ کلمه را در کل بلد نبودم

  عبارات مشابه با گرامر در داستان:

  beautifully sunny day
  remarkably tall tree
  a very lucky guy!
  a very beautiful one
  really strange thing
  very large pile
  extremely unlucky girl
  strangely familiar sounds
  highly intelligent zombies
  exceptionally fluent English

 6. One beautifully sunny day.
  Remarkably tall tree.
  Maria slipped and dropped paint on sam’s head.
  Very lucky guy.
  Finished the treehouse a very beautiful one.
  A really strange thing shook the tree.
  a very large pile of leaves.
  an extremely unlucky girl.
  Maria despite the ups and downs.
  heard strangely familiar sounds.
  what dangers might be nearby.
  highly intelligent zombies.
  speak exceptionally fluent English.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]