...

حل نمونه سوال تصویری آیلتس: توصیف یک عکس به کمک chatGPT

قصد داریم برای حل سوالات زبان (یا هر مسئله‌ای به زبان انگلیسی) از هوش مصنوعی (مانند chatGPT) استفاده کنیم.

فرض کنید دارید یک کتاب نمونه سوالات انگلیسی (مانند IELTS) را ورق می‌زنید. به این صفحه می‌رسید:

– دقیقاً چه سوالی پرسیده شده؟

– چگونه باید آن را انجام دهیم؟ (نوشتن ۱۵۰ کلمه درباره این دو نقشه)

– چگونه ایرادات متنی که نوشته‌ام را متوجه شوم؟

– و بسیاری موارد دیگر

تا قبل از آمدن سرویسهایی مانند chatGPT برای انجام این موارد، به یک معلم خصوصی نیاز داشتیم. اما الان chatGPT می‌تواند مانند یک معلم فوق العاده،مشکل ما را حل کند.

فقط کافیست با گوشی، از این صفحه از کتاب عکس بگیریم، عکس را به chatGPT بدهیم و از او به روش خاصی که خواهیم گفت، سوالات بالا را بپرسیم.

chatGPT نوشته‌های عکس را می‌خواند، تصویر نقشه را متوجه می‌شود و دو تصویر را با هم مقایسه می‌کند (می‌داند که این مکان بالا بعد از مدتی ساخته شده و به شکل مکان پایین درآمده) و بسیاری موارد دیگر.

اگر این سوال را اشتباه بنویسیم، ایرادات ما را به ما می‌گوید و آن را اصلاح می‌کند. می‌تواند مانند یک معلم زبان به ما آموزش هم بدهد تا این ایرادات را رفع کنیم.

اجازه بدهید همه این موارد را بررسی کنیم.

پردازش و بررسی عکس توسط chatGPT

نحوه دادن عکس یک آزمون را قبلاً در درس زیر آموزش داده‌ایم:

فهمیدن عکس، اینفوگرافیک و محتواهای تصویری به کمک chatGPT

دادن نقش معلم زبان آیلتس به chatGPT

طبق روشی که در درس زیر یاد گرفتیم، به chatGPT می‌گوییم که باید نقش معلم زبان ما را به عهده بگیرد:

مشخص کردن رول (Role Prompting)

فهمیدن صورت مسئله

Understanding IELTS Question for A2 Level

Context: I am preparing for the IELTS exam by reviewing a sample question from a paper IELTS exam.

Role of ChatGPT: IELTS English Teacher

Role of User: English Learner at A2 Level (Elementary English)

Request: Explain this scanned image of a paper IELTS exam question in simple terms, as an IELTS teacher would.

Objective: Help me understand the question so I can attempt to answer it.

شرح سوال (کلیک کنید)

Of course! Let’s go through the question together.

Explanation of the Image

What You See:

 • Two maps: One labeled “Before” and the other labeled “After”.
 • The maps show an island.
 • The “Before” map shows the island without any buildings or special features.
 • The “After” map shows the island with several additions, like small houses, a restaurant, a reception area, a pier, and pathways.

What the Question Asks You to Do:

 • Task: Write a summary of the changes on the island.
 • Length: Your summary should be at least 150 words.
 • Focus: Mention the main changes and compare the island before and after the construction.

Breaking Down the Task:

 1. Introduction:
 • Start by saying what the maps show. For example: “The maps show an island before and after tourist facilities were built.”
 1. Describe the “Before” Map:
 • Mention that the island had only natural features like a beach and palm trees. For example: “Before the construction, the island only had a beach and some palm trees. There were no buildings.”
 1. Describe the “After” Map:
 • Talk about what has been added. For example: “After the construction, many new things were added to the island. There are small houses for tourists, a restaurant, a reception area, and a pier for boats. Paths were also made to connect these places.”
 1. Make Comparisons:
 • Compare the island before and after. For example: “The island changed a lot. It went from being natural to having many facilities for tourists.”

Example Answer:

Here’s a simple version of what your answer might look like:


The maps show an island before and after tourist facilities were built. Before the construction, the island only had a beach and some palm trees. There were no buildings. After the construction, many new things were added to the island. There are small houses for tourists, a restaurant, a reception area, and a pier for boats. Paths were also made to connect these places. The beach is now for swimming. The island changed a lot. It went from being natural to having many facilities for tourists.


Tips:

 • Keep your sentences simple.
 • Use words you are comfortable with.
 • Make sure your summary is at least 150 words.

Do you feel ready to try writing your own summary, or do you have any questions about the task?

می‌بینیم که به خوبی سوال را تشریح می‌کند و در آخر از ما می‌خواهد که سوال اول را جواب بدهیم: یعنی ۱۵۰ کلمه درباره این تصویر و دو نقشه داخل آن بنویسیم.

اگر چنین هم این را نگفت، می‌توانیم خودمان از او بخواهیم که به ما کمک کند سوالات را جواب دهیم.

Based on the explanation of the first question, please summarize the information shown in the two maps for Question 1 in 150 words

بر اساس این توضیح، سعی می‌کنیم در مورد این تصویر، متن کوتاهی بنویسیم

فرض کنید نیم ساعت وقت گذاشته‌ایم و چنین متنی نوشته‌ایم:

The maps show an island before and after buildings for tourists. Before, the island have only a beach and trees. No buildings. After, there are many changes. Now, there are many small houses for stay. They are around the middle where is reception. There is also a restaurant near the reception. There is a path for walking connecting all houses and reception and restaurant. At the south, there is a pier for boats. The beach is for swimming now. The island looks very different with all these new things. It was natural before, but now it is for tourists with many facilities.

اصلاح نوشته انگلیسی ما توسط chatGPT

متن خودمان را chatGPT می‌دهیم و از او می‌خواهیم ایرادات آن را به ما بگوید، کمک کند آن را اصلاح کنیم و متن نهایی اصلاح شده را به ما بدهد:

I have written a summary based on the two maps provided in the IELTS question. Please review my summary for any errors. Identify each mistake and explain why it is incorrect. Provide the corrected version for each mistake. Teach me how to fix each error briefly with an example for each mistake. Finally, give me the full corrected text. Here is my summary:

[Your summary text]

خروجی:

می‌بینیم که به خوبی از عهده این کار برمی‌آید و نکات مفید زیادی را هم ذکر می‌کند.

ادامه: حل نمونه سوال تصویری آیلتس: توصیف یک عکس به کمک chatGPT

خروجی پرامپت بالا

Sure, let’s review your summary and correct any errors. I’ll identify each mistake, explain why it is incorrect, provide the corrected version, and teach you how to fix each error with an example.

Original Summary with Corrections:

 1. Original: Before, the island had only a beach and trees. No buildings.
 • Correction: Before, the island had only a beach and trees; there were no buildings.
 • Explanation: “No buildings” is a fragment. Combine it with the previous sentence to make it complete.
 • Example: Fragment: “She went to the store. Bought some milk.” Correct: “She went to the store and bought some milk.”
 1. Original: After, there are many changes.
 • Correction: After the construction, there were many changes.
 • Explanation: Specify what “after” refers to and maintain past tense consistency.
 • Example: Incorrect: “After, she is happy.” Correct: “After the exam, she was happy.”
 1. Original: Now, there are many small houses for accommodation.
 • Correction: Now, there are many small houses for accommodation.
 • Explanation: This sentence is correct. No changes needed here.
 • Example: N/A
 1. Original: They are around the middle where the reception is.
 • Correction: They are around the middle of the island where the reception is.
 • Explanation: Clarify that “the middle” refers to the middle of the island.
 • Example: Incorrect: “Put it in the middle.” Correct: “Put it in the middle of the table.”
 1. Original: There is a path for walking that connects all the huts and reception and restaurant.
 • Correction: There is a path for walking that connects all the huts, the reception, and the restaurant.
 • Explanation: Use commas to separate items in a list for clarity.
 • Example: Incorrect: “She bought apples and oranges and bananas.” Correct: “She bought apples, oranges, and bananas.”
 1. Original: In the south, there is a pier for boats.
 • Correction: In the south, there is a pier for boats.
 • Explanation: This sentence is correct. No changes needed here.
 • Example: N/A
 1. Original: The beach is for swimming now.
 • Correction: The beach is now for swimming.
 • Explanation: Change the word order to make it more natural.
 • Example: Incorrect: “He is happy always.” Correct: “He is always happy.”
 1. Original: The island looks very different with all these new things.
 • Correction: The island looks very different with all these new facilities.
 • Explanation: Use “facilities” instead of “things” to be more specific and formal.
 • Example: Incorrect: “She has many things in her room.” Correct: “She has many items in her room.”
 1. Original: It was natural before, but now it is for tourists with many facilities.
 • Correction: It was natural before, but now it is developed for tourists with many facilities.
 • Explanation: Add “developed” to clarify the change in purpose.
 • Example: Incorrect: “The area was empty before, but now it has shops.” Correct: “The area was empty before, but now it is developed with shops.”

Summary of Corrections:

 • Combine fragments to create complete sentences.
 • Specify what “after” refers to and use the correct tense.
 • Use commas to separate items in a list.
 • Adjust word order for natural phrasing.
 • Use more specific and formal vocabulary.

If you have any more questions or need further clarification, feel free to ask!

در نهایت هم متن اصلاح شده را به ما می‌دهد:

The maps show an island before and after the construction of tourist facilities. Before, the island had only a beach and trees. No buildings. After, there are many changes. Now, there are many small houses for accommodation. They are around the middle where the reception is. There is also a restaurant near the reception. There is a path for walking that connects all the huts and reception and restaurant. In the south, there is a pier for boats. The beach is for swimming now. The island looks very different with all these new things. It was natural before, but now it is for tourists with many facilities.

تمرین

عکس یا pdf سوالات یک سوال آیلتس را پیدا کنید و آن را به کمک chatGPT حل کنید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]