استفاده از delimiters برای تفکیک ورودی پرامپت

همه ما با علائم نگارشی مانند گیومه آشنا هستیم:

به چنین علائمی، delimiter یا حائل می‌گوییم.

/ˌdɪ.ˈlɪm.ɪ.t̬ɚ/

در پرامپت نویسی، گذاشتن حائل برای تفکیک انواع داده از جمله دستورالعمل و ورودی، ضروری است.

Translate the text delimited by tripple quotes into Persian

"""How are you?"""

برای مثال در اینجا صریحاً به chatGPT گفتیم که این جمله‌ای که بین دو “”” است را ترجمه کند.

Summarize the text delimited by triple curly braces into a single sentence.

{{{put_your_text_here}}}

در اینجا اگر دستورالعمل و کار موردنظر را از ورودی تفکیک نکنیم، ممکن است نتواند متن موردنظر ما را از دستورالعمل بالای آن تفکیک کند.

انجام این کار در پرامپتهای داده محور (data-driven prompts) که در آن قرار است متن، اعداد یا داده‌های دیگری که به عنوان ورودی مشخص می‌کنیم، پردازش شوند و بر اساس آنها یک خروجی تولید شود.

بهتر است در تمام طول پرامپت، از علائم مشخصی استفاده کنیم تا مدل زبانی گیج نشود. برای مثال همیشه متن را بین “”” قرار دهیم یا ابتدای >>> باشد و انتهای آن <<<

Summarize the text delimited by triple curly braces into a single sentence.
<<<put_your_text_here>>>

تمرین

یک متن نسبتاً طولانی (مثلاً ۱۰-۲۰ خطی) را به chatGPT بدهید و از او بخواهید آن را در یک خلاصه کند.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]